«Det ligger stor kraft i formidling»

Rektor Anne Borgs åpningsinnlegg til kunnskapsfestivalen Hyfer.

Foto: Amanda Schrøder

Dette er en ytring. Det gir uttrykk for skribentens mening.

Kjære alle sammen.

Velkommen til kunnskapskapsfestivalen Hyfer! Dere har et spennende program foran dere.

Som fysiker er det fantastisk for meg å se at førsteutgaven av sir Isaac Newtons «Principia», som oppbevares i Gunnerusbiblioteket, er utstilt. Dette er fysikkens «hellige gral» om du vil.

Energi er hovedtema for årets festival, et tema som passer veldig godt i den tiden vi lever i. Det er også et tema som favner bredt. Og som er gjennomgripende i samfunnet vårt. 

Vi trenger ren og fornybar energi til holde samfunnet vårt i gang. Og for å knytte landet sammen. Vi trenger energi som en motor for velstand. Samtidig bidrar en stor del av energien vi bruker i dag til betydelige mengder med klimagassutslipp.

Et av arrangementene på festivalen inviterer publikum til å ta på VR-briller og se hvordan fremtiden kan bli om vi ikke klarer å begrense utslippene våre. Det illustrerer hvordan energi kan bidra til å bygge opp et samfunn, men også ødelegge det.

Energi handler også om det vi mennesker kjenner på når vi kommer sammen, diskuterer og inspireres av hverandre. I dette bildet er formidling selve gnisten som setter folk og tanker i bevegelse.

Det ligger stor kraft i formidling. Denne kraften kommer til uttrykk på mange måter. Enten det skjer på en festival, ved kjøkkenbordet eller i et undervisningsrom.

NTNU er et universitet fullt av kunnskapsrike formidlere. Mange av dem har engasjert seg i å lage årets festivalprogram som setter kunnskap og nysgjerrighet i førersetet på en underholdende og inspirerende måte.

Noe av det fineste jeg vet som rektor er å høre engasjerte professorer og studenter debattere utfordrende spørsmål og temaer i gangene på campus. Det gir energi. Og så kan det også skru opp temperaturen i et rom et par hakk. Det er stimulerende!

I hverdagen er det mange småbarnsforeldre som hører ordene «hvorfor det?» Små barn har den herlige evnen til å vippe oss voksne av pinnen med gode spørsmål.

Ofte stiller de spørsmål om ting vi selv knapt har tenkt over, eller har klare svar på, eller som vi ikke en gang aner svarene på. Det er bra – for da blir vi som kunnskapsformidlere utfordret.

Som formidlere er jobben vår å oppmuntre både de yngste og de eldste til å være nysgjerrige – slik at folk vi møter på veien forblir nysgjerrige livet gjennom.

Men det er ikke alltid enkelt å være en formidler. Det er krefter i samfunnet vårt som ønsker å viske ut skillet mellom fakta og usannheter.

Det er lett å bli kynisk når desinformasjon og falske nyheter blir en større del av informasjonsstrømmen vår. Demokratiets beste vaksine mot dette er kunnskap.

Det er derfor bidraget fra dere formidlere betyr så mye.

Jeg tror på kunnskap for en bedre verden – som er NTNUs visjon. Kall gjerne formidling og din fagkunnskap for en superkraft. For det er det det er.   

Det er nysgjerrigheten vår som får oss opp av sofaen, og det er formidlingen som setter oss i bevegelse. Dere har en så viktig rolle!

Med disse ordene erklærer jeg kunnskapskapsfestivalen Hyfer 2023 offisielt åpnet.

Nå er det en glede for meg å gi ordet videre til min gode kollega, Tor Grande. Han er prorektor for forskning og formidling, og skal fortelle om det som blir viktige satsningsområder for NTNU fremover. Vær så god, Tor!