Annemie Wyckmans kåret til Mission Innovation Champions 2020

– Dette er en internasjonal anerkjennelse av hennes årelange innsats for å fremme smarte og bærekraftige byer, sier Henrik Asheim, minister for forskning og høyere utdanning.

Foto: Anne Jørgensen Bruland

– Dette er en internasjonal anerkjennelse av hennes årelange innsats for å fremme smarte og bærekraftige byer, sier Henrik Asheim, minister for forskning og høyere utdanning.

Prisen tildeles av Mission Innovation (MI). Det er et globalt initiativ som ble lansert på Klima-toppmøtet i Paris, COP 21, i 2015. 24 land deltar i initiativet, i tillegg er EU-kommisjonen medlem. Formålet med Mission Innovation er å påskynde teknologiutviklingen for ren energi.

Mission Innovation deler årlig ut priser til Mission Innovation Champions. Prisene går til personer som har utmerket seg innenfor energiforskning og innovasjon. Mission Innovation Champions velges ut av en internasjonal jury. De skal være fremragende forskere og innovatører som utvikler fremtidens produkter og tjenester som kan bidra til å løse klimautfordringene.

– Prisvinneren synliggjør norsk forskning på et viktig felt

– Gratulerer så mye til den norske vinneren professor Annemie Wyckmans, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– Dette er en internasjonal anerkjennelse av hennes årelange innsats for å fremme smarte og bærekraftige byer. Norge er svært opptatt av å sikre utvikling, bruk og kunnskapsoverføring av bærekraftige nye teknologier og løsninger på energiområdet. Årets prisvinner bidrar til å synliggjøre norsk forskning på et viktig felt, for Norge og for verden, sier Asheim.

Leder mange store prosjekter innen bærekraftig byutvikling

Professor Annemie Wyckmans fremmer smarte, bærekraftige byer, gjennom forskning, innovasjon og utdanning. Hun leder plattformen NTNU Smart Sustainable Cities ved Fakultet for arkitektur og design.

Hun leder også flere samarbeidsprosjekt med offentlig og privat sektor i Norge, EU og Kina:

I tillegg deltar Annemie Wyckmans i en rådgivende gruppe for å utvikle EU sin visjon med å skape 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030.

Prisen deles ut på virtuelt ministermøte

Mission Innovation avvikler årlige møter på ministernivå, det femte møtet skulle vært avholdt i Chile i juni 2020, og navnet på årets Mission Innovation Champions skulle offentliggjøres i løpet av møtet. På grunn av covid-19 er årets møte avlyst, og prisutdelingen foregår i stedet på et virtuelt arrangement i dag hvor ministre fra flere deltakerland deltar. Mariya Gabriel, EU-kommisjonær for innovasjon og forskning, offentliggjør prisvinnerne kl. 13.

Det nomineres flere kandidater fra hvert land, og deretter velges det ut vinner fra hvert deltakerland hvert år. I tillegg velger EU-kommisjonen en europeisk vinner fra medlemslandene som ikke har eget medlemskap i MI. EU-kommisjonen er sekretariat for prisen.

Juryen består av en fra hvert medlemsland. Norsk medlem er ikke med på utvelgelsen av norsk vinner. Norsk medlem av juryen var Johan E. Hustad, direktør for satsingsområdet NTNU Energi.

Skal doble investeringer i miljø- og klimavennlig energiteknologi

En viktig del av Mission Innovation er at alle deltakerlandene skal søke å doble sine investeringer i utvikling av ny miljø- og klimavennlig energiteknologi i løpet av en femårsperiode, det vil si til 2020. Norge har gjennom bevilgningene til blant annet Enova møtt denne målsettingen.

Det jobbes nå med en videreføring av MI. Videreføringen er planlagt annonsert på COP26 i Glasgow.

I Norge er det Olje- og energidepartementet som følger opp medlemskapet i MI. Energiområdet er sterkt prioritert i EU og Norge. MI-initiativet er koblet til EUs forskningsprogram Horisont 2020. Til neste år vil det kobles opp til Horisont Europa som etterfølger Horisont 2020.