Årets julegave går til Leger Uten Grenser

NTNU har tradisjon for å hvert år gi et pengebeløp i julegave til en veldedig organisasjon. I år går 200 000 kroner til Leger Uten Grenser for deres humanitære arbeid i krig og konfliktområder.

Tre personer står hovedinngangen på NTNUs hovedbygning - tre store tredører. Tor Grande tar representanten fra Leger uten grenser i hånda, bak står lederen av studenttinget og smiler
Til venstre: Konstituert rektor Tor Grande, leder av Studentinget Morten Eidsvaag Althe og universitetslektor Katrin Glatz Brubakk fra NTNU og Leger Uten Grenser. Foto: NTNU

This article is also available in English.

– Jeg er glad for det store engasjement som har vært i organisasjonen om årets julegave. Med den situasjonen verden befinner seg i, er det mange som kjenner et sterkt ønske om å hjelpe mennesker som er i nød. Årets julegave fra NTNU speiler det ønsket fra organisasjonen, og går i år til Leger Uten Grenser. De sørger blant annet for at medisiner, helsepersonell og nødhjelp når frem til mennesker rammet av krig og konflikt, sier konstituert rektor Tor Grande.

Fikk flest nominasjoner

Tidligere i forrige måned ble ansatte og studenter bedt om å komme med forslag til hvilken organisasjon som burde motta årets julegave fra NTNU.

I år har over 100 personer valgt å sende inn forslag. og nær halvparten av dem foreslo Leger Uten Grenser. Flere trakk frem organisasjonens humanitære arbeid i pågående konfliktområder, og at de har personell på bakken som jobber i krevende områder med stor fare for liv og helse.

–Leger Uten Grenser gjør en formidabel innsats over hele verden ved å tilby hjelp til de som trenger det mest. Jeg håper at årets julegave vil bistå Leger Uten Grenser i deres viktige humanitære arbeid, sier lederen for Studenttinget Morten Eidsvaag Althe.

– Uvurderlig julegave

Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon med flere enn 60.000 ansatte med prosjekter i over 70 land. Blant annet i Ukraina, Sør-Sudan og Gaza.

De legger medisinsk etikk til grunn i arbeidet sitt, og jobber etter de upartiske prinsippene om å gi helsehjelp der nøden er størst og til de som trenger det mest.

– Tusen, tusen takk for en helt uvurderlig julegave. Alle vi som er vitne til det som skjer i Gaza kjenner oss litt hjelpeløse av og til. Med disse pengene betyr det blant annet at vi kan kjøpe medisinsk materiell, medisin og utstyr. Det betyr mye for oss i Leger Uten Grenser, og det betyr mye for de menneskene der nøden er størst, sier Katrin Glatz Brubakk som tok imot gaven og nyheten på vegne av Leger Uten Grenser.

Leger Uten Grenser anslår at det har vært cirka 40 personer som har vært feltarbeider med bakgrunn fra NTNU gjennom årene.