Bystyret i Trondheim godkjente reguleringsplanen for Ocean Space Centre

Ocean Space Centre nådde en ny milepæl da bystyret i Trondheim torsdag sa ja til utbyggingsplanene på Tyholt i Trondheim.

STORSATSING: Om Ocean Space Centre realiseres vil det bli et forskningssenter i ypperste verdensklasse (illustrasjon: Snøhetta /Plomp)

Ocean Space Centre nådde en ny milepæl da bystyret i Trondheim torsdag sa ja til utbyggingsplanene på Tyholt i Trondheim. 

–  Ocean Space Centre er et helt nødvendig prosjekt for Norge som havnasjon og det grønne skiftet i de blå næringene. Derfor er vi glade for at bystyret har gitt sin tilslutning til den reguleringsplanen vi trenger for å realisere et topp moderne forsknings- og utdanningssenter, sier dekan Olav Bolland ved NTNU som leder prosjektets styringsgruppe. 

Ocean Space Centre (OSC) skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, og mulighetene som ligger i havrommet. Senteret skal bygges på den samme tomta som  Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Ocean har tilhold i dag. NTNU og SINTEF har allerede verdensledende miljøer innenfor maritim og marin forskning, utdanning og innovasjon, men framtidens behov krever at forskningsinfrastrukturen moderniseres og får bedre funksjonalitet. 

Stort flertall

Det var et solid flertall på 50 av 67 bystyrerepresentanter som stemte for å godkjenne reguleringsplanen. Med en godkjent reguleringsplan på plass har NTNU og SINTEF et godt håp om at den nødvendige finansieringen er en del av statsbudsjettet som legges fram i høst. Byggingen kan i så fall starte allerede neste år. 

– Realiseringen av Ocean Space Centre har hatt bred politisk støtte over tid, og er særlig aktuell nå for å finne flere teknologiske løsninger i møte med klimakrisen. Vi er stolte av at Trondheim kommune med dette vedtaket sender et tydelig signal om at byen er klar til å gjøre et viktig bidrag også innen havnæringene. Det gjør at vi nå er forsiktige optimister, men vi tar ingenting på forskudd, sier Vegar Johansen, adm.dir i SINTEF Ocean. 

Om Stortinget bevilger finansieringen vil Statsbygg være byggherre, mens NTNU blir eier av byggene når senteret står ferdig. SINTEF vil som i dag leie lokaler og laboratorier av NTNU. 

Vil ha god dialog

Mens vedtaket oppleves som gledelig av NTNU, SINTEF og senterets mange støttespillere, er det andre som er bekymret for noen av konsekvensene utbyggingen kan få for nærområdet på Tyholt. Det kom også til uttrykk gjennom at et mindretall på 17 representanter  stemte imot å godkjenne planene. 

– Vi har respekt og forståelse for at det er naboer som er bekymret for en lang byggeperiode, og vil i samråd med byggherre Statsbygg tilstrebe at denne perioden blir preget av god dialog og godt samarbeid mellom byggeprosjektet og omgivelsene, forsikrer Olav Bolland. 

Statsbygg er fikk i desember 2019 oppdraget med å utarbeide en reguleringsplan. Første fase var å utforme et forslag til planprogram som beskriver formål, rammer og premisser for planarbeidet, samt opplegg for medvirkning og behovet for utredninger. Et forslag til planprogram ble sendt på høring og offentlig ettersyn tidlig i 2021. Basert på merknadene som kom inn, ble forslaget til reguleringsplan justert. Det er den justerte planen, med noen mindre endringer, som nå er vedtatt av bystyret.  

Kontaktpersoner:

Olav Bolland,  dekan fakultet for ingeniørvitenskap v/NTNU, olav.bolland@ntnu.no, tlf. 91897209
Espen Sletvold, kommunikasjonsansvarlig fakultet for ingeniørvitenskap v/NTNU, espen.sletvold@ntnu.no, tlf. 97128188

Fakta

 • Ocean Space Centre blir det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi og vil drives som en nasjonal forskningsinfrastruktur åpent tilgjengelig for forskningsmiljøer og næringsliv.
 • Ocean Space Centre består av utdannings- og forskningsinfrastruktur på Tyholt i Trondheim og Fjordlab med installasjoner utenfor Trondheim, Hitra og Ålesund der teknologier testes under reelle driftsforhold.
 • Infrastrukturen på Tyholt i Trondheim vil bygges på tomten hvor Marinteknisk senter ligger i dag, og blir totalt cirka 48 000 kvadratmeter. Deler av dette anlegget vil rehabiliteres, mens det meste blir nybygg.
 • Senteret skal legge til rette for maritim og marin utdanning, forskning og utdanning med blant annet oppgradert forskningsinfrastruktur for testing av havkonstruksjoner under kontrollerte former, gjennom datasimuleringer og bassengtester.
 • Statsbygg vil bli byggherre.
 • Byggestart: 2022
 • Byggeperiode: 2022 – 2028
 • Byggingen vil skje i ulike etapper. Det første bygget vil være klar for innflytting i 2024.
 • Beslutning om finansiering tas av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022.
 • Finansieringsmodellen av senteret må også godkjennes avEFTAsovervåkningorgan ESA.
 • Gitt byggestart i 2022 vil ansatte og studenter flytte midlertidig til Jonsvannsveien 82 og Torgardsvegen 12 fra sommeren 2022. Midlertidig opphold i Jonsvannsveien vil bli ca to år, i Torgardsvegen vil det bli noe lengre.