Dette betyr streiken for studenter ved NTNU

Eksamen går i hovedsak som normalt for de aller fleste med nåværende streikeuttak. Her prøver vi å gi svar på en del viktige spørsmål studenter kan ha om streiken.

To personer med gule vester står med ryggen mot kamera. På vestene står det "UNIO Streikevakt".
Foto: Sondre Olav Sivertsen/NTNU

This article is also available in English.

Flere faglige og administrative ansatte ved NTNU er tatt ut i streik. Dette vil også en del studenter kunne merke.

Det kan bety avlyst undervisning, avlyste/utsatte eksamener og at du må forvente lengre saksbehandling- og responstid på alle nivåer i perioden streiken foregår.

Denne siden ble sist oppdatert 03.06.2024, 13:00

Vi vet at mange har spørsmål om streiken, og prøver her å gi svar på en del viktige spørsmål. Om studenter har ytterligere spørsmål, kan de ta kontakt med sine studieveiledere.

Les også: Her har vi samlet informasjon til ansatte og studenter om streiken.

Spørsmål og svar om streiken

Hvis eksamen blir utsatt, får jeg beskjed om dette da?

Ja, det blir sendt ut epost til alle berørte studenter dersom en eksamen blir utsatt. Det blir som hovedregel sendt epost ett døgn før eksamen.

Jeg har fortsatt noen eksamener igjen, kan disse bli utsatt på grunn av streiken?

Skriftlig skoleeksamen med tilsyn i Trondheim, Ålesund og Gjøvik fortsetter som planlagt inntil videre. Det er en mulighet for at både skriftlig og muntlig eksamener blir utsatt. Dersom det skjer, vil du få beskjed fra ditt fakultet/institutt. Ved utsatt eksamen vil ditt institutt informere deg om dato for ny eksamen når det er klart.

Hvordan vil streiken påvirke innleveringsfrister for hjemmeeksamener?

Normalt vil ikke innleveringsfrister bli påvirket, men sensuren kan bli forsinket.

Jeg har oppdaget en feil i oppgavesettet under eksamen, men faglæreren min var i streik, har det en betydning for eksamensavviklingen eller vurderingen?

Eksamen vil gjennomføres selv om faglærer er i streik og ikke er tilgjengelig på eksamensdagen. Dersom det skulle oppdages feil i oppgavesettet under eksamen, vil eksamen likevel fortsette som normalt. Eventuelle klager på formelle feil vil bli håndtert i etterkant.

Dersom du får medhold i klage på formell feil på eksamen, kan dette medføre at du må ta eksamen på nytt. Se punkt 3 på nettsiden «Begrunnelse og klage»

Jeg skal søke på jobb/har fått jobb som krever autorisasjon. Hvordan vil et forsinket vitnemål påvirke meg?

Du må vanligvis ha vitnemål for å kunne få autorisasjon. Ta kontakt med din studieveileder eller ditt aktuelle autorisasjonskontor.

Hvordan vil streiken påvirke sensur av eksamener?

Hvis de som jobber med eksamen ved ditt fakultet eller institutt er tatt ut i streik, kan sensur bli utsatt. Varighet på streiken påvirker sensurfristen. Dette gjelder både faglige vurderinger og administrative oppgaver da de har hver sine roller i eksamensgjennomføringen. Informasjon vil bli sendt ut/lagt ut så snart som mulig når streiken er avsluttet

Jeg har fått beskjed om at eksamenen jeg skulle ta er utsatt. Når får jeg vite ny dato for eksamen?

Forutsatt at streiken er over, vil du få beskjed så raskt som mulig om det settes opp en ny dato for eksamen dersom eksamenen flyttes. Om du ikke får epost om utsatt eksamen må du møte opp som vanlig.

Hva skjer hvis jeg ikke kan ta eksamen på den nye datoen som blir satt etter streiken?

Dersom det blir satt opp en ny dato for eksamen, og du ikke har anledning til å møte opp på den nye datoen vil din neste mulighet mest sannsynlig være neste ordinære eksamen. Fakultet/instituttet som har ansvar for ditt emne vil komme med mer informasjon dersom dette er aktuelt. Informasjon om utsatt eksamen finner du her.

Kan NTNU avvikle flere eksamener for å unngå at studenter blir rammet av streik?

NTNU skal til enhver tid overholde regelverket for streik i staten. NTNU tilpasser ikke eksamen for å gjennomføre flest mulig eksamener under streik. Vi forholder oss til de eksamener som er satt opp og hvis nøkkelpersoner blir tatt ut i streik og det ikke er faglig eller driftsmessig forsvarlig å gjennomføre vil eksamen bli utsatt.

Hva skjer hvis eksamenen blir avlyst?

I noen sjeldne tilfeller kan en eksamen bli avlyst. Dersom det skjer, vil du få beskjed fra ditt institutt og fakultet. Ved utsatt eksamen vil ditt institutt informere deg om dato for ny eksamen når det er klart. 

Jeg er bachelorstudent og skal søke toårig master, men jeg får ikke fullført bachelorgraden min på grunn av avlyst eksamen. Hva gjør jeg?

Om streiken blir langvarig og omfattende, vil rektoratet vurdere muligheten for betinget opptak. Betinget opptak er en sak som må forberedes til styret ved NTNU og deretter fattes et rektorvedtak som gir midlertidig anledning til dette, ettersom vi ikke har dette i forskrift i dag. Det betyr at vi ikke kan si noe håndfast om dette på nåværende tidspunkt. Søker du opptak til andre lærersteder, må du ta kontakt med disse.

Spørsmål om studieløpet

Hvordan påvirker streiken muligheten for å fullføre studiet i tide?

Om din eksamen er påvirket av streiken, vil du så snart det er mulig etter streiken er over få en epost om neste mulighet til å avlegge eksamen.

Vil streiken ha noen konsekvenser for mitt vitnemål?

Dersom ansatte ved ditt fakultet/institutt er tatt ut i streik, kan det føre til forsinkelser i forbindelse med vitnemål. Du vil få epost med informasjon dersom du blir berørt av streiken.

Hvordan påvirker streiken praksisperioder og praksisrelatert undervisning?

Ditt fakultet/institutt vil sende deg epost så snart om mulig dersom din praksisperiode og/eller undervisning blir berørt av streiken. Er du usikker, ta kontakt med din studieveileder.

Hva skjer dersom det ikke er satt opp utsatt eksamen i august?

Ditt fakultet/institutt vil ta kontakt med deg om veien videre

Spørsmål om økonomi og stipender

Vil stipendet mitt fra Lånekassen bli påvirket av streiken?

Ta direkte kontakt med Lånekassen dersom du har spørsmål: Det kan du gjøre her.

Vil jeg få kompensasjon hvis jeg lenger ikke er kvalifisert for sommerjobben min på grunn av manglende eksamen?

For at universitetet skal bli erstatningsansvarlig for fremtidig tap av inntekt, kreves det et ansvarsgrunnlag. Streik er et lovlig virkemiddel mellom partene i en arbeidskonflikt, og vil ikke være grunnlag for erstatning

Vil NTNU kunne utbetale stipender for utvekslingsopphold i løpet av streiken?

NTNU-administrerte utvekslingsstipend slik som Erasmus-stipendet og NTNU-stipend vil bli forsinket som følge av streiken. NTNU- og Erasmusstipend er stipend som skal supplere andre finansieringsordninger, slik som Lånekassen, og utgjør derfor ikke hovedfinansieringskilde for utvekslingsopphold

Spørsmål om internasjonale studenter

Hvordan påvirker streiken internasjonale studenter?

Mesteparten av eksamensavvikling vil gå som normalt. Den samme informasjonen vedrørende utsatt/avlyst eksamen gjelder også for internasjonale studenter.

Dersom din eksamen blir avlyst/utsatt, kan du enten kontakte instituttet som er ansvarlig for det emnet det gjelder eller Enhet for internasjonale relasjoner for å få mer informasjon