Felles erklæring om havvind mellom Norge og Belgia

Norge og Belgia styrker samarbeidet om havvind og relatert infrastruktur, inkludert muligheter for fremtidige hybride nettløsninger for havvind.

Professor Amir Nejad ved NTNU og professor Jan Helsen, fra Vrije Universiteit Brussel (VUB), Lead Performance and Diagnostics Monitoring OWI-Lab på signeringsseremonien mellom norske og belgiske selskaper. Foto: Diederik Willem van Binsbergen
Professor Amir Nejad ved NTNU og professor Jan Helsen, fra Vrije Universiteit Brussel (VUB), Lead Performance and Diagnostics Monitoring OWI-Lab på signeringsseremonien mellom norske og belgiske selskaper. Foto: Diederik Willem van Binsbergen

En større næringslivsdelegasjon ledet av prinsesse Astrid av Belgia, på vegne av kongen av Belgia kom til Norge for å gjøre avtaler i slutten av juni.

NTNU-professor Amir Nejad fra Institutt for marin teknikk var med i signeringen av en felles erklæring om havvind mellom Norge og Belgia.

– Dette er en markering av det gode samarbeidet Vrije Universitet Brussel og NTNU har hatt de siste åtte årene omkring havvind. Sammen har vi etablert en dobbelt ph.d.-grad mellom NTNU og VUB i tillegg til samarbeid i EU og European Academy of Wind Energy (EAWE). Vi gleder oss til videre samarbeid i det nye havvind-hydrogen-prosjektet INSPIRE!

Havvind og CO2-lagring

Delegasjon fra Belgia til Norge for å gjøre energiavtaler.
I tillegg til prinsesse Astrid av Beliga besto delegasjonen av energiminister Tinne van der Straeten og representanter og ledere fra flere belgiske energibedrifter, blant annet North Sea Port, Port of Antwerp-Bruges, Belgian Hydrogen Council, Engie, Fluxys og Heidelberg Materials, i tillegg til delstatsmyndigheter. Foto: Diederik Willem van Binsbergen

Statnett jobber med å vurdere tekniske, økonomiske, markedsmessige og regulatoriske aspekter ved mulige hybride nettløsninger for havvind, og har inngått intensjonsavtaler med transmisjonssystemoperatører i flere land, blant annet Belgia, for å samarbeide om dette.

Resultatene fra arbeidet skal være en del av beslutningsgrunnlaget for en eventuell hybrid nettløsning for Sørvest F-området i 2025-utlysningen.

På dagsordenen var også en intensjonsavtale om rørtransport av CO2 mellom Belgia og Norge.

– Viktig energipartner

– Belgia har vært og kommer til å forbli en viktig energipartner for Norge og vårt næringsliv. Norge er en forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa. I tillegg jobber vi tett sammen på områder som karbonfangst og -lagring, hydrogen og havvind. Med den felles erklæringen om havvind og intensjonsavtalen om rørtransport av CO2 mellom Belgia og Norge gjør vi energisamarbeidet enda tettere, sa energiminister Terje Aasland.

Les også pressemelding fra Energidepartementet: Styrkede energibånd til Belgia