Første kull med paramedisin fra Gjøvik – nå vil Ida til værs

Da Ida Annie Johnsen (23) fikk melding om at hun var tatt opp på paramedisin-utdanningen på NTNU i Gjøvik i 2021, ble hun veldig glad. Men ikke visste hun hvor Gjøvik var, og utdanningen her var splitter ny.

Avgangsstudent Ida i paramedisinuniform. Foto.
Tre viktige og gode år, sier Ida Annie Johnsen. Hun var én av de 30 studentene som startet på paramedisin-utdanning ved NTNU i Gjøvik i 2021, og som er det første kullet som nå er uteksaminert. (Foto: Privat)

Da hun holdt tale på avslutningen på vegne av kullet på Gjøvik i juni i år, roste hun medstudenter og ansatte. Og hun trakk fram Gjøvik som studentby.

Teori ble praksisnært

Bachelor i paramedisin ved NTNU i Gjøvik startet i 2021. Det ble én av landets mest populære utdanninger. Det var nesten 17 søkere på hver av de 30 studieplassene.

Ida Annie fra Bodø og medstudentene ble prøvekaniner, siden dette var første kullet som ble tatt opp her.

– Det var noe prøving og feiling. Men de ansatte ba om tilbakemeldinger, og det var gode diskusjoner om hvordan ting kunne gjøres annerledes. Dessuten var de flinke til å ta inn eksterne forelesere og andre ansatte ved NTNU som hadde erfaring fra prehospitalt arbeid, altså fra akuttmottak, ambulanse og alarmsentraler. Dette ga mange gode beskrivelser som ikke minst gjorde teori ekstra forståelig, sier Ida Annie.

Utdanningen ble startet etter påtrykk og ønske fra Sykehuset Innlandet. Årsaken er at stadig mer akuttbehandling og kompliserte vurderinger foregår før pasienten ankommer sykehus eller legevakt, såkalt prehospitalt.

Hva er en paramedisiner?

  • Paramedisin er en treårig bachelorutdanning på universitet eller høgskole.
  • Ambulansearbeidere har en fagarbeiderutdanning fra videregående skole med to år teori og to år i lære. Ambulansearbeidere kan ta en videreutdanning på NTNU som tilsvarer 1/3 av bachelorutdanningen. De får da tittelen paramedic.

Liker det uventede

I sin avslutningstale la Ida Annie vekt på samholdet i kullet hennes. Siden de ikke hadde paramedisin-faddere, ble gjengen ekstra godt spleiset. De måtte gi av seg selv under simulering, og den røde paramedisin-uniformen styrket identiteten deres.

– Hvorfor jeg valgte paramedisin? Jeg liker uforutsigbare arbeidsdager, jeg er en spenningssøker. Også er det fint å føle på at jeg er til nytte for andre, sier Ida Annie.

Hun har jobbet i ambulansetjenesten i Innlandet ved siden av studiene. Her, og under praksisperiodene, har hun opplevd utfordrende situasjoner.

– Jeg vet jo ikke hvordan jeg vil reagere på neste hendelse, men trening gir mestring. Og gode samtaler med kolleger etter oppdrag har vært nyttig, sier Ida Annie.

Trenes i samarbeid

NTNU i Gjøvik fikk i oppgave å utdanne kandidater som både skal beherske akuttmedisinske ferdigheter, ivaretagelse av personer i store kriser og samhandle med annet helsepersonell og andre nødetater. De skal også kunne gjøre vurderinger opp mot ny forskning og viten i fagfeltet.

– Veldig arbeidskrevende og fryktelig moro, sier Heidi Libæk Wold, studieprogramleder Bachelor i paramedisin, om utdanningen. – Vi er kjempestolte av det første uteksaminerte kullet som har vært en svært engasjert gjeng.

Praksis var «gull»

Ida Annie trekker fram nytten av alle praksisperioder.

– NTNU i Gjøvik utmerker seg ved at paramedisinstudentene får en egen praksisperiode innen psykiatrien og politiet, i tillegg til annen praksis i prehospitale tjenester, forteller Ida Annie.

Hun roser også Studentsamskipnaden på Gjøvik for gode opplevelser. Og hun tenker på campus som et nytt og fremmed sted i starten, samtidig er ikke NTNU i Gjøvik med sine vel 4400 studenter større enn at man hele tiden møter kjente.

Vil til værs

Nå er Ida Annie ferdig utdannet og ser fram til arbeidslivet. Drømmen er å bli redningspersonell på helikopter. 

– Jeg vil anbefale paramedisin-utdanningen hvis man er interessert og er egnet, sier Ida Annie Johnsen.