Gjøvik-professor hedret med Kongens fortjenstmedalje

Professor og tidligere viserektor ved NTNU i Gjøvik, Jørn Wroldsen, trodde han deltok på et helt vanlig Rotary-møte – så viste det seg at en representant for H.M. Kongen var til stede.

Professor Wroldsen mottar gratulasjoner. Foto.
Ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen, var en av dem som gratulerte professor Jørn Wroldsen med den gjeve utmerkelsen. Foto: privat

– Jeg trodde jeg kom hit for å være seremonimester, ta opp nye medlemmer og møte gode klubbkolleger, sa professor Wroldsen til Oppland Arbeiderblad etter å ha mottatt diplom, medalje og lovord i rikt monn.

Det var assisterende Statsforvalter i Innlandet, Sigurd Tremoen, som overrakte både nyheten og selve fortjenstmedaljen.

– Jeg har kommet hit i dag på vegne av Hans Majestet Kongen for å hedre deg for den uvurderlige innsatsen du har lagt ned for den akademiske utviklingen her i Gjøvik-regionen og i Innlandet, sa han til den overraskede professoren.

Avgjørende for NTNU i Gjøvik

– Jørn har spilt en viktig rolle i å knytte forbindelsen mellom forskningen ved høgskolen, og senere NTNU, og offentlige og private virksomheter i regionen, blant annet industrimiljøet på Raufoss, fortsatte Tremoen.

Og det er ikke den eneste måten Wroldsen har satt spor i den akademiske utviklingen i regionen på. Både ordfører Torvild Sveen og nåværende viserektor ved NTNU i Gjøvik, Gro Iren Kvanli Dæhlin, trakk også fram hans utrettelige arbeid med å få et universitet til Gjøvik.

For som Gjøvik kommune skriver på sine Facebook-sider i anledningen:

«Uten Wroldsens innsats hadde vi ikke hatt NTNU på Gjøvik i dag.»

Professor Wroldsen i forelesningssal. Foto.
I dag er Jørn Wroldsen blant annet prosjektleder og primus motor i forskningsprogrammet Oppdrag Mjøsa. Han er også koordinator for NTNUs samarbeid med CERN, hvor han selv har forsket på partikkelfysikk. Foto: Pål Oppegård-Herje/NTNU

– Man må ha utmerket seg helt spesielt

Tremoen understreker overfor Oppland Arbeiderblad at Kongens Fortjenstmedalje ikke er en hvilken som helst utmerkelse:

– I de senere år er kriteriene blitt en del strengere, og det er ikke lenger slik at man får fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste – man må ha utmerket seg helt spesielt, sa han.

Det var Gjøvik Rotary som nominerte Wroldsen som mottaker av fortjenestemedaljen.

En innholdsrik og variert karriere

Jørn Wroldsen er opprinnelig fra Eydehavn utenfor Arendal, men vokste opp i Brumunddal. Han er professor i fysikk ved NTNU og har teoretisk elementærpartikkelfysikk som sitt spesialfelt. 

Her er noen av høydepunktene fra hans mangslungne karriere:

  • 1979–1984: Vitenskapelig assistent ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
  • 1984–1986: Fellow ved CERNs teoriavdeling
  • 1986–2002: Førsteamanuensis ved Gjøvik Ingeniørhøgskole/Høgskolen i Gjøvik
  • 1988–1990: Tre perioder á 3 måneders forskningsopphold som Corresponding Fellow ved CERN
  • 1993: Gjesteforsker ved SINTEF i Oslo
  • 1997–2000: Valgt prorektor ved Høgskolen i Gjøvik
  • 2002–2015: Professor i fysikk ved Høgskolen i Gjøvik
  • 2000–2015: Rektor ved Høgskolen i Gjøvik
  • 2016–2021: Viserektor ved NTNU i Gjøvik
  • 2016–d.d.: Professor ved NTNU i Gjøvik