Helge Holden er ridder

Professor Helge Holden er Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han fikk ordenen for sin innsats for matematikkfaget, men ble også berømmet for en eksepsjonell innsats på svært mange andre arenaer.

Bilde av Professor Helge Holden som mottar diplom for St. Olavs orden fra statsforvalter Frank Jenssen.
Professor Helge Holden og statsforvalter Frank Jenssen. Foto: Kai T. Dragland/NTNU.

Sjelden har lovordene sittet løsere enn da Helge Holden ble slått til ridder under en storslått seremoni i Rådssalen på NTNU. Som han selv sa det i sin takketale: – Anledningen innbyr til at det smøres litt tykt på, men det må da være grenser.

Statsforvalter Frank Jenssen overrakte ordenen og understrekte atdenne ordenen gis fra kongen som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. – Du har satt varige spor i vitenskapens verden, sa Frank Jenssen

  • Det er viktig for NTNU å ha fremragende vitenskapsmenn og kvinner som går ut i verden og gjør en forskjell. Dette er en anerkjennelse til deg Helge, til fagmiljøet, instituttet, fakultetet, NTNU, ja hele Norge, sa rektor Tor Grande i sin tale. Dekan og vert Ingrid Schjølberg pekte på Helges rolle i NTNUs stolte matematikkhistorie. – Matematikkfaget er selve grunnsteinen i mye av det vitenskapelige arbeidet vi driver med her på NTNU. Matematikk er selve grunnsteinen til det bygget vi står i nå. Matematikk og Gløshaugen er uløselig knyttet til hverandre, sa hun.
Et gruppebilde tatt i trappen på hovedbygget til NTNU med hovedgjestene som var tilstede ved utdelingen.
Bak fra venstre Einar Rønquist, Øivind Lunde, Kristian Seip, Martin Grötschel og Nils Henrik Risebro. Foran fra venstre Frank Jenssen, Kent Ranum, Helge Holden, Tor Grande, May Thorseth, Ingrid Schjølberg og Terje Lohndal. Foto: Kai T. Dragland/NTNU.

Fremragende forskning

Helge Holden har gjort fremragende forskning på matematikk i samspillet med fysikk og teknologi, – og særlig  innen partielle differensialligninger. Han har veiledet 24 doktorgradsstudenter og mer enn 90 mastergradsstudenter som i sin tur har vært avgjørende for utviklingen av norsk næringsliv og dermed utviklingen av velferdsstaten Norge.

Viktig også for Trondheim

Ordfører Kent Ranum overrakte blomster fra kommunen og avslørte en stor forkjærlighet for matematikk. Han ville på vegne av Trøndelag takke for at Holden har sin gjerning i Trondheim og tok seg av et viktig og krevende fagområde. For som han sa: – Partielle differensialligninger, det jobber vi med lite med i bystyret.  

Nasjonale og internasjonale verv

Helge Holden har vist et eksepsjonelt engasjement for forskning og forskningspolitikk og har innehatt en lang rekke sentrale verv nasjonalt og internasjonalt. Holden var blant annet i to perioder generalsekretær i International Mathematical Union, sekretær og visepresident i European Mathematical Society samt president for European Consortium for Mathematics in Industry. Han har vært preses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap og satt i NTNUs styre i to perioder. Han er nåværende leder for Abelkomiteen.

– Hva karakteriserer en ridder? spurte professor Nils Henrik Risebro ved universitetet i Oslo. – Han er klar for nye eventyr, vitenskapelige eventyr. Og Helge han får gjort så mye på så mange felt. Helge er en kløpper ved det runde bord.

Portrett bilde av 3 personer. Fra venstre Øivind Lunde, Helge Holden og Kristian Seip.
Helge Holden med forslagsstillere Øivind Lunde og Kristian Seip. Foto: Kai T. Dragland/NTNU.

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse

Holden har høstet stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. Han er innvalgt medlem av Academia Europaea, European Academy of Sciences og The World Academy of Sciences. Han ble utnevnt som doctor honoris causa ved Vietnam Academy of Science and Technology i 2017, og han mottok i 2022 Gunnerusmedaljen som er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste utmerkelse.

Sagt ved tildelingen:

«Helge er aktiv, engasjert og nysgjerrig. Det er typiske egenskaper for å nå til topps i akademia.  Helge er det nærmeste vi kommer et renessansemenneske i dag. Det er det verdt å hedre.»  Preses DKNVS, May Thorseth

«Helge har et brennende hjerte for matematikken. Du besitter personlige egenskaper som gjør at du er lett å tenke på i mange andre roller også: – Et ideal og forbilde for mange, med en enorm arbeidskapasitet, medmenneskelig omsorg og varme» Terje Lohndal, visepreses i DNVA.

Bilde av jakkeslag med medalje av St. Olavs Orden.
Foto: Kai T. Dragland/NTNU.

Og Helge selv sa: «Det skal lite til for å gjøre meg interessert i noe».