Helseinnovasjon på timeplanen

Ingeniørstudenter fra NTNU-studiet Elektronisk systemdesign og innovasjon viste fram sine innovasjoner på Øya helsehus 14. mai.

Studenter presenterer innovasjonsprosjekt
KNAPPESAFARI: Også studentene syns det var artig å prøve knappespillet de har utviklet i helseinnovasjonsprosjektet.

Mange spennende helseinnovasjonsprosjekter ble presentert av studentene. De er utviklet i samarbeid med ulike avdelinger ved St. Olavs hospital. 

– Juhuuu! Jeg fikk 192 000 poeng! Jubler student Kristian Fjalestad Pedersen. Både studentene sjøl og besøkende er ivrige på å prøve dette aktiviseringsspillet med store knapper som skal berøres når de lyser. Her gjelder det å være kjapp i reaksjonen – og spillet er svært raust med poengene:
– Ja, det er artig med store tall!
Knappesafari heter spillet, og skal aktivisere og trene opp grovmotorikken hos barn på sykehus. Det kan også brukes sittende i sykehussenga.

Studentgruppa som har jobbet med prosjektet
INNOVASJONSGRUPPA SAMLET: Jens Jahren Lauvrud, Leo Laukvik, Guro Juul Viktil, Kristian Fjalestad Pedersen og Svanhild Grevskott Båtnes.

Kinderegg-prosjekt

Studentgruppa startet prosjektet med en idémyldring, hvor de hadde flere mulige ideer å velge mellom.
– Vi fant fort ut at flere av dem ikke var så nyttige, og i tillegg for tekniske, forklarer de. – Tre ting falt på plass med denne ideen: Det er nyttig, gjennomførbart – og interessant å jobbe med, sier studentene. Som ingeniørstudenter flest liker de å jobbe med avanserte tekniske løsninger, men her skjønte de at det var viktig å tenke på brukervennlighet og enkel design.

Plug and play for sykehusansatte

De har hatt samarbeid med fysioterapeuter fra St. Olavs hospital underveis i prosjektet. To ganger har de møttes der for å utvikle produktet.
– De har vært veldig positive, og kom med nyttige innspill til oss. Fysioterapeutene mente at spillet gjorde dem mer kreative i jobben med pasientene, forteller studentene.
– I en hektisk hverdag må dette være enkelt å bruke for de ansatte – det er plug and play som gjelder! sier ingeniørstudentene i andre klasse, som til vanlig holder til på campus Gløshaugen.

Oversiktsbilde over stander og besøkende
GODT BESØKT: Mange sykehusansatte tok turen innom studentenes innovasjonsstander.

Samarbeid mellom NTNU og St. Olavs hospital

– Produktpresentasjonene er en del av eksamen i emnet Elektronisk systemdesign – prosjekt, sier Karin Tømmerås, som er innovasjonsrådgiver ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) og prosjektleder for helseinnovasjonsarenaen DRIV NTNU.

Samarbeidet ble initiert av to Elsys-studenter i DRIV NTNU-styret i 2021 og Fremtidens operasjonsrom ble tidlig koblet på. Høsten 2022 gjennomførte nærmere 100 ingeniørstudenter emnet Elektronisk systemdesign – grunnkurs, med prosjekter fra blant annet Ambulansetjenesten og klinikk for bildediagnostikk.

Det siste halvåret har det vært gjennomført totalt 15 helseteknologiprosjekter, i samarbeid med avdelinger som øre-nese-hals, ortopedisk avdeling, rehabiliteringsklinikken, og MiDT – senter for medisinsk utstyr, teknologi og innovasjon.

Studentene har laget produkter for blant annet kartlegging av krystallsyke, opptrening av finmotorikk, pasientgjenkjenning og partikkeldeteksjon i operasjonsrom, samt fjernstyrt, elektronisk stramming og åpning av sko.

Spillet prøves ut på stand. Studenter og besøkende
MANGE POENG: Samarbeidet er initiert av DRIV NTNU og bistått av Fremtidens Operasjonsrom. Her representert ved Gunnar Gjeldnes og Karin Tømmerås, som også prøvde knappespillet.

Fakta om DRIV NTNU

  • DRIV NTNU bidrar gjennom ulike arrangementer og samarbeid til at studenter fra mange ulike fagområder tar tak i reelle utfordringer og utvikler løsninger for bedre helse og helsetjeneste.
  • Det kreves samarbeid på tvers av fag og sektorer for å løse samfunnsutfordringene innen helse, og NTNUs studenter og nye teknologiske løsninger er og vil bli veldig viktig fremover.
  • Vi oppfordrer studentene til å ta prosjektene videre etter endt emne, og gjerne se ulike emner og oppgaver som masteroppgaven i sammenheng.
  • Alle er velkomne til å videreutvikle produktene og tjenestene i helseinnovasjonsarenaen DRIV NTNU på Campus Øya, hvor vi bistår med veiledning, areal, materialer og utstyr, samt noe finansiering.
  • Vi har også god kjennskap til hvor studentene kan søke ytterligere bistand og finansiering, for forhåpentligvis en dag å kunne se sitt produkt i bruk av pasienter og helsearbeidere.
  • Målet er også flere oppstartsbedrifter innen helse og en sterkere helsenæring.


Alle foto: Vibeke A. Pettersen