Helseministeren åpnet fremtidens operasjonsrom

Norconsult, NTNU og St. Olavs Hospital vil redusere farlige infeksjoner som skyldes luft- og kontaktbåren smitte i forbindelse med operative inngrep på sykehus. I dag åpnet Helseminister Ingvild Kjerkol det som kan bli fremtidens operasjonsrom.

Helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol fikk på seg riktig bekledning før hun gikk inn i operasjonsrom-laboratoriet. Foto: Lars Bugge Aarset / NTNU
Helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol fikk på seg riktig bekledning før hun gikk inn i operasjonsrom-laboratoriet. Foto: Lars Bugge Aarset / NTNU

I verste fall er konsekvensen av sykehusinfeksjoner dødsfall, men andre konsekvenser er blant annet store kostnader pga flere liggedøgn, behov for reoperasjon og økt behov for antibiotika.

Heier på initiativet

– Sykehusinfeksjoner er de vanligste komplikasjonene i helsetjenesten, og det skjer dessverre veldig ofte. Jeg er derfor glad for at Norconsult, St. Olavs hospital, NTNU med samarbeidspartnere ønsker å bidra til å redusere denne typen infeksjoner. Det er dessuten kjempespennende og viktig å se hvordan vi kan bruke ny teknologi som XR og maskinlæring til å utvikle og forbedre helsetjenesten vår, og løse konkrete utfordringer vi møter som fellesskap. Jeg heier på denne typen initiativ, sier Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister.

Operasjonslaben skal brukes til å forske på hvordan risikoen for slike infeksjoner kan reduseres gjennom prosjektet POSI-red.

– I dette prosjektet er det mange gode hoder som har funnet sammen ved NTNU, St. Olavs hospital og Norconsult. Det gode samarbeidet er en styrke vi skal fortsette å bygge videre på. Fordi samarbeid gir resultater. Det er også på sin plass å rette en stor takk til Forskningsrådet og Norconsult som har finansiert laben, sier rektor Anne Borg ved NTNU.

– Dette arbeidet er veldig viktig. Prosjektet er på mange måter bare i startgropen, men jeg vil likevel takke alle som er med og bidrar, inkludert våre egne medarbeidere. Deres kunnskap og kompetanse er det viktigste verktøyet i dette prosjektet, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult som leder prosjektet.

• Rektor Anne Borg overrakte saksen til helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol som erklærte laboratoriet for åpnet. Trond Thorgeir Harsem, prosjektleder hos Norconsult, i bakgrunnen. Foto: ars Bugge Aarset / NTNU
Rektor Anne Borg overrakte saksen til helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol som erklærte laboratoriet for åpnet. Trond Thorgeir Harsem, prosjektleder hos Norconsult, i bakgrunnen. Foto: Lars Bugge Aarset / NTNU

Utvidet virkelighet

Laboratoriet som benyttes i prosjektet er designet som et operasjonsrom, med teknologi og utstyr som gjør det mulig å synliggjøre ventilasjonsstrømmer og partikler i luften samt stereokameraer som registrerer bevegelsesmønsteret til helsepersonellet. Det bygges opp et XR-verktøy (utvidet virkelighet) som fanger opp samspillet mellom bevegelsene til helsepersonellet, virtuelle luftstrømninger og distribusjon av partikler i rommet.

Reduserer smitterisiko med ventilasjonssluse

En viktig del av løsningen er å eliminere luftsmitte utenfra operasjonsrommet. Dette er løst ved å designe og bygge en spesialsluse, som operasjonsteamet må gjennom for å komme inn i operasjonsstuen. De må da passere en høyhastighets luftstrøm, som forhindrer at partikler følger med personalet inn i slusen og videre inn i operasjonsrommet. Det er hovedsakelig fire smittekilder som kan forårsake postoperative infeksjoner i et operasjonsrom, nemlig pasienten selv, operasjonspersonale, instrumenter og luftbåren smitte som følger med personalet. Med denne ventilasjonsslusen reduseres risikoen for smitte utenfra rommet.

Helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol i samtale med kirurgene som utførte en «operasjon» på et kne under åpningen. Trond Thorgeir Harsem, prosjektleder hos Norconsult, til høyre. Foto: Lars Bugge Aarset / NTNU
Helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol i samtale med kirurgene som utførte en «operasjon» på et kne under åpningen. Trond Thorgeir Harsem, prosjektleder hos Norconsult, til høyre. Foto: Lars Bugge Aarset / NTNU

Kontakt:

  • Maren Agdestein, kommunikasjonsrådgiver ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk
  • Guangyu Cao, professor ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk