Kan kunstig intelligens bedre behandlingseffekt i fysioterapi?

Foto av forskerne i SupportPrim som sitter rundt et bord og ser rett inn i kamera.
Fra venstre: Fredrik Granviken, Ingebrigt Meisingset, Anita Formo Bones og Ottar Vasseljen. Foto: Hanne Strypet/NTNU

NTNU har utviklet et helt nytt klinisk beslutningsstøttesystem for fysioterapeuter. Ved hjelp av kunstig intelligens får fysioterapeuter hjelp til å velge riktig behandling til sine pasienter med alminnelige muskel- og skjelettplager.

Se også video: Dette er SupportPrim (YouTube)

40 fysioterapeuter i privat praksis fra rundt om i hele landet vil få muligheten til å delta i et nytt og innovativt prosjekt ved NTNU. Halvparten av deltakerne vil få tilgang til et beslutningsstøttesystem basert på kunstig intelligens i sin daglige praksis, mens den andre halvparten i kontrollgruppen utfører sin praksis på ordinært vis.

Interessert i å delta? Ta kontakt med SupportPrim.

Kunstig intelligens samler klinisk erfaring

SupportPrim-panelet er et beslutningsstøttesystem som inneholder omfattende data på tidligere pasienters symptomer, kliniske funn, behandling og hvilken effekt den ga.

– Basert på systematisert kunnskap om behandling, forløp og behandling hos tidligere pasienter, finner den kunstige intelligensen i systemet fram tidligere, lignende pasienter med god behandlingseffekt, og presenterer hvilke tilnærminger og behandling disse pasientene fikk. Dette vil fungere som råd om hva som vil være den beste behandlingen for nettopp den pasienten du har framfor deg, forklarer Ottar Vasseljen som er professor ved NTNU og leder av forskningsprosjektet SupportPrim.

Som fysioterapeut vil man over tid skaffe seg klinisk erfaring om hvilken behandling som fungerer for ulike typer pasienter – og hva som ikke gir effekt.

– Beslutningsstøttesystemet som ligger i bunn for SupportPrim-panelet bygger på samme prinsipp og er en erfaringsbank satt sammen av klinisk erfaring fra mange pasienter og fysioterapeuter, forklarer Vasseljen.

Han understreker at systemet og den kunstige intelligensen er et hjelpemiddel for fysioterapeuter og ingen erstatning for klinisk erfaring.

Presisjonen av beslutningsstøttesystemet vil øke med utvidet bruk og etter hvert som antall pasienter i databasen øker. Systemet blir derfor stadig flinkere til å finne fram til tiltak som er best egnet for hver enkelt pasient og hvor mange behandlinger som bør vurderes. Siden systemet forsøker å lære av tidligere pasienter med god effekt, vil det også kunne spare pasienter for behandling med dårlig effekt.

Trenger hjelp fra fysioterapeuter

SupportPrim er et større forskningsprosjekt støttet av Norges forskningsråd som blant annet skal forske på effekten av det nye beslutningsstøttesystemet i fysioterapi.

– Å bruke SupportPrim-panelet vårt vil kanskje være litt uvant for enkelte behandlere i starten, men det er lagt opp til å dekke tema, områder og undersøkelser som fysioterapeuter likevel gjør ved en vanlig pasientkonsultasjon. Forskjellen er at informasjonen settes systematisk inn i et digitalt system, forklarer Vasseljen og påpeker at alle får god opplæring og oppfølging gjennom hele forskningsprosjektet.

Beslutningsstøttesystemet er visuelt bygd opp for at det skal være enkelt å forstå, gi en rask og god oversikt over pasientens omfattende data og forklare dem til pasienten, slik at pasient og fysioterapeut vil ha en felles forståelse og sammen finne fram til den beste behandlingen.

Skjermdump som viser hvordan informasjonen systematisk vises i et diagram slik at det blir lett å få oversikt.
Pasientmatching i SupportPrim-panelet. Her ser behandleren pasientens profil (svart) matchet med tidligere pasienter med lignende symptomer (rød, blå og turkis).

Pasientmatching i SupportPrim-panelet. Her ser behandleren pasientens profil (svart) matchet med tidligere pasienter med lignende symptomer (rød, blå og turkis).

– Ved å delta i forskningsprosjektet får man tilgang til et hjelpemiddel for å finne fram til den mest treffsikre behandlingen for pasienten. Dette er også en helt ny og innovativ måte å tenke pasientbehandling på som kan være lærerikt å få et innblikk i, sier Vasseljen.

Deltakerne i kontrollgruppen vil få tilgang til SupportPrim-panelet så snart de har rekruttert 18 pasienter til kontrollgruppen. Vasseljen oppfordrer interesserte fysioterapeuter til å ta kontakt med hans kollega, Fredrik Granviken, for å melde seg på eller få mer informasjon. Planen er å starte opp rett over nyttår.

Du kan lese mer om forskningsprosjektet på www.ntnu.no/supportprim

Fakta om muskel og skjelett-plager og SupportPrim-prosjektet

  • Muskel- og skjelettsmerter er vanlige i befolkningen, slik som smerter i korsrygg, nakke, skulder, hofte og kne, samt smerter på flere steder eller komplekse smerter.
  • På verdensbasis lever en av tre personer med kroniske og smertefulle muskel- og skjelettplager, og i Norge har hver fjerde pasient i primærhelsetjenesten muskel- eller skjelettplager.
  • De fleste pasienter som lider av muskel- og skjelettsmerter har uspesifikke symptomer der studier viser at vanlige intervensjoner enten mangler dokumentasjon, eller har beskjeden eller kortsiktig effekt.
  • Smerte er svært individuelt og påvirket av mange biologiske, psykologiske og sosiale faktorer, med stor variasjon i symptomer og effekt av behandling mellom pasienter med ellers likt smertebilde eller diagnose.
  • Forskerne bak SupportPrim mener at en viktig årsak til at mange studier kun dokumenterer beskjedne effekter av alminnelige behandlinger, er at de ser på gjennomsnittlige effekter blant pasienter uten hensyn til heterogeniteten mellom pasientene. SupportPrim-prosjektet ønsker derfor å undersøke om mer individ-tilpasset pasientbehandling kan forbedre resultatet av behandlingen ved å gi behandlingsråd til hver enkelt pasient basert på hva som har gitt god effekt hos tidligere, like pasienter.