– Lyst på muligheten til å utvikle deg faglig samtidig som du spiller en viktig rolle i andres liv?

Da mener Vilde at utdanningen hennes kan passe for deg. Fredag feiret hun fullført grad sammen med over 250 andre studenter fra Institutt for helsevitenskap i Gjøvik.

Avgangsstudent ved IHG. Foto.
Vilde Thunes Storelv er en av 189 sykepleierstudenter som uteksamineres ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik i år. Foto: Pål Oppegård-Herje / NTNU

– Mennesker vil ikke være på sykehus. De vil bli friske og komme seg hjem igjen. Så det å ha muligheten til å gjøre den sårbare tiden de tilbringer der litt bedre, er helt fantastisk, sier Vilde Thunes Storelv.

I likhet med nesten 190 av de som har tatt på seg finstasen og møtt opp i Fjellhallen denne helga, har Vilde de siste tre årene studert sykepleie ved NTNU i Gjøvik.

Nå har hun levert bacheloroppgaven sin og er endelig klar for å gi seg i kast med arbeidslivet.

Allerede mye erfaring

Vilde skal jobbe på akuttmottaket på Akershus universitetssykehus i sommer. Selv om det er først er da hun virkelig kan kalle seg sykepleier, er det langt fra hennes første kontakt med arbeidslivet.

– Sykepleierstudiet er femti prosent praksis. Vi har vært innom sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og psykisk helse forskjellige steder i fylket, og jeg har i tillegg jobbet på sykehjem ved siden av studiene, forteller Vilde.

Mye å velge mellom

Det mener hun har bidratt til å gjøre henne oppmerksom på alle mulighetene man som sykepleier faktisk har. Hun ser derfor ikke bort fra at hun også vil prøve seg på andre områder enn akuttmedisin i fremtiden.

– Jeg har alltid likt å jobbe med barn. Helsesykepleie har derfor hele tiden vært noe jeg kunne tenkt meg å prøve. Det er så mange spennende felt innen sykepleie. Det åpner for så mye. Så nå skal jeg først jobbe litt, og så får vi se hva det blir til, sier Vilde.

Til deg som vurderer en fremtid innen sykepleie, har hun følgende beskjed:

– Har du lyst på et givende yrke som du kan utvikle deg faglig i og som samtidig gir deg muligheten til å spille en viktig rolle i andres liv? Da kan sykepleie helt klart være noe for deg. Samtidig skal du være klar over hva det innebærer, for som sykepleier jobber du på mange måter med hele deg, forteller Vilde.

Hun skulle likevel ønske at de gode sidene ved yrket fikk litt mer plass i media.

– Du hører lite om de dagene der du går hjem med en skikkelig god følelse over det du har utrettet på jobb, sier hun.

Over 500 studenter, forelesere, venner og familie var til stede under avslutningsseremonien for studentene ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik. Foto: Pål Oppegård-Herje / NTNU

Alltid noe som skjer

På spørsmål om studietiden svarer nittedølingen at hun har fått mange gode venner og tett oppfølging fra foreleserne.

– Gjøvik er jo ingen storby, men det er alltid noe som skjer her, noe å bli med på. Spesielt hvis man involverer seg i studentfrivilligheten. Det har også vært viktig for meg å bruke foreleserne for det de er verdt. Vi har hatt veldig mange flinke forelesere under studietiden, i tillegg har vi fått jevnlige besøk av eksterne forelesere. De sitter på utrolig mye kunnskap og erfaringer, forklarer Vilde.

Hun trekker også frem simuleringsmulighetene på campus som sentral i utdanningen:

– Mye av det man lærer seg som sykepleier, kan man ikke lytte eller lese seg til. Det er selvfølgelig praksis viktig, men også tilgangen på et godt simuleringssenter har vært avgjørende, forteller Vilde.

Første kull paramedisinere klar til tjeneste

Instituttleder Heidi Vifladt åpnet avslutningsseremonien i Fjellhallen. Foto: Pål Oppegård-Herje / NTNU

Det er ikke bare sykepleierstudentene som har dratt nytte av de avanserte simuleringsmulighetene ved NTNU i Gjøvik. Også avgangsstudentene fra radiografi, ergoterapi og paramedisin har fått bryne seg på realistiske hendelser i trygge omgivelser i løpet av studietiden.

Og når avgangsstudentene denne helga samlet seg i Fjellhallen for å feire endt utdanning, fikk paramedisinerne naturlig nok litt ekstra oppmerksomhet. I år uteksamineres nemlig det aller første kullet paramedisinstudenter ved NTNU noensinne.

Det mener instituttleder for Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik, Heidi Vifladt, er et viktig bidrag for å møte samfunnets behov og forventninger framover:

– Mye akutt behandling skjer før ambulanse eller helikopter ankommer sykehuset eller legevakt. Kommunene utfører også helse- og omsorgsarbeid som tidligere ble utført på sykehus. Denne utviklingen stiller krav om økt kompetanse innen prehospitale tjenester, forklarer instituttlederen.

Det var Vifladt som åpnet seremonien i Fjellhallen fredag 31. mai, etterfulgt av taler og hilsener fra dekan Siri Forsmo, direktør for medisin og helsefag på Sykehuset Innlandet, Ellen H. Pettersen, og nestleder for utdanning ved IHG, Sigrid Wangensteen.

Paramedisinstudent Ida Annie Johnsen talte på vegne av avgangsstudentene. Foto: Pål Oppegård-Herje / NTNU