Nå åpner Norsk senter for hodepineforskning

For første gang samles all forskning på hodepine i Norge i ett senter, for å ta fatt på en stor folkehelseutfordring. Norsk senter for hodepineforsking – NorHEAD – forener forsking, innovasjon, kommersialisering og brukermedvirkning for å utvikle ny behandling og medisinsk teknologi.

For første gang samles all forskning på hodepine i Norge i ett senter, for å ta fatt på en stor folkehelseutfordring. Norsk senter for hodepineforsking – NorHEAD – forener forsking, innovasjon, kommersialisering og brukermedvirkning for å utvikle ny behandling og medisinsk teknologi. 

Hver dag har en av seks mennesker på jorden hodepine. Halvparten av disse har migrene. Hodepinelidelser er den viktigste årsaken til uførhet for personer under 50 år og koster den norske staten minst 11 milliarder kroner i året. Kun en liten andel er direkte helsekostnader, mesteparten skyldes sykefravær og redusert arbeidskapasitet.

En ny samarbeidsmodell knytter sammen forskere, klinikere, pasienter, utviklere av helseteknologi og næringsliv for å styrke behandlingen av hodepinesykdommer, på en helt ny måte. 1. september åpnet Norsk senter for hodepineforskning for å samle den tverrfaglige ekspertisen. Senteret har mottatt 128 millioner kroner fra Forskningsrådet for å utvikle ny og mer treffsikker behandling.

Styreleder i NorHEAD Jorunn Helbostad, NTNU-rektor Anne Borg, nestleder i NorHEAD Marte-Helene Bjørk, forskningsleder i NorHEAD Erling Tronvik, senterleder i NorHEAD Jaya Thomlison og Forskningsrådets områdedirektør for næringsuvikling og nyskaping, Anne Kjesti Fahlvik. Foto: Jeleena Rai

–  Nå har vi fått den største bevilgningen til hodepineforskning noensinne. Det gir fantastiske muligheter, men også forpliktelser. Hodepine har betydelige samfunnsmessige og personlige konsekvenser. Når samfunnet stiller så betydelige ressurser til disposisjon, forventer både storsamfunnet og NTNU forskning med høy kvalitet, og at resultatene kommer pasientene til gode, sa NTNU-rektor Anne Borg da hun åpnet senteret.

Med NTNU som vertskapsinstitusjon får senteret tilgang på Trondheims verdensledende fagmiljøer, som inkluderer datateknologi og medisinsk teknologi, med tilhørende avansert forskningsinfrastruktur.

–  Med denne typen tverrfaglig samarbeid av høy internasjonal kvalitet, har vi stor tro på at NorHEAD vil oppnå resultater som vil lette hverdagen til altfor mange plagede pasienter, sier rektor ved NTNU Anne Borg.

God forskning gir god behandling

Erling Andreas Tronvik er nevrolog og professor ved NTNU og forskningsleder for det nye senteret.

– Norsk senter for hodepineforskning skal ta hodepinepasienters plager på alvor. NorHEAD skal i gang med banebrytende forskningsstudier som skal gi kunnskap det er et enormt behov for, sier Erling Tronvik.

Folk i hele landet skal få mulighet til å delta i kliniske behandlingsstudier på hodepine der de bor.

Senteret skal utvikle nye behandlingsmetoder for pasienter med migrene, kronisk spenningshodepine og hodepineplager etter skade eller sykdom, blant annet. Også mer sjeldne men ekstremt smertefulle tilstander som klasehodepine blir forsket på.

I tillegg til kliniske studier skal senteret benytte avansert MR-teknologi og helsedata fra hele verden og bruke kunstig intelligens for å utvikle bedre diagnoseverktøy og behandlinger.

– NorHEAD skal samarbeide med næringsliv og industrien for å utvikle teknologi som baserer seg på vår kjernekunnskap om hodepine. Samtidig skal vi selv være innovatører og drive frem nye løsninger, sier Tronvik.

Verdensledende

NorHEAD er tilknyttet verdens fremste eksperter innen hjerne- og hodepineforskning, både nasjonalt og internasjonalt.

–  Det blir viktig å bygge sterke relasjoner med internasjonale forskningsmiljøer og dele kompetanse med kolleger i utlandet for å oppnå best mulig forskning, sier Erling Tronvik.