Nå lanseres Brohode Havbruk 2.0

– Nå skal vi stå på egne bein og utvikle Brohode Havbruk videre. Vi skal fortsette å bedre rekrutteringen, styrke relevansen i utdanningen og bidra til høyere verdiskaping og bærekraft i havbruksnæringa, sier Toril Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU under lanseringen av Brohode Havbruk 2.0.

Toril Hernes i Rådssalen med Brohode Havbruk 2.0s representanter.
Toril Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU åpnet ved lanseringen av Brohode Havbruk 2.0. Foto: Eva Hilde Murvold

Kapasitetsløftprosjektet Brohode Havbruk 2050 startet i 2012 og ble avsluttet tidligere i år. Nå fortsetter det viktige samarbeidet uten støtte fra Norges forskningsråd. 

– Brohodebevegelsen har ført til økt rekruttering og innovasjonskraft. Det er en viktig milepæl når aktivitetene som tidligere ble finansiert av Forskningsrådet, nå vil gjøres mulig av aktørene i bransjen selv, sier Alexandra Neyts, som er prosjektleder for Brohode Havbruk 2.0 og tidligere prosjektleder for den første versjonen.

Brohode Havbruk 2.0. vil fortsette å være en pådriver for samarbeid mellom utdanningssektoren og havbruksnæringa.

– At Norge har naturgitte fordeler, pågangsmot og infrastruktur må kobles med kunnskap og kompetanse for å finne de gode løsningene framover. Vi skal gjøre hverandre litt klokere alle sammen! sier Toril Hernes.

Tilrettelegger for praksisfelleskap

Bjørn Egil Asbjørnslett, direktør NTNU Hav og kyst, et av NTNUs fem satsingsområder.
Bjørn Egil Asbjørnslett, direktør for NTNU Hav og kyst snakket om gylne samarbeid og møter på lanseringen av Brohode Havbruk 2.0. Foto: Live Oftedahl

Brohodebevegelsens motto er «Vi får folk til å møtes». 

Direktør for NTNUs satsningområde Hav og kyst, Bjørn Egil Asbjørnslett, trekker fram møteplassene som det viktige med Brohodebevegelsen.  

– Vi både styrker rekrutteringen og øker relevansen i utdanning og forskning ved å koble teori til praksis, by til kyst og teknologi til biologi og samfunnsvitenskap. Slik kan flaskehalsene i sektoren angripes på en helhetlig og forskningsbasert måte, i tråd med samfunnets verdier og på miljøets premisser, sier Asbjørnslett.

Et nytt partnerskap med 19 aktører er etablert. NTNU er brohodet mellom aktørene.

Under Brohode-paraplyen finner vi oppdrettsselskaper, leverandørbedrifter og offentlige aktører sammen med videregående skoler, universitetet og kompetansemiljøer i oppdrettsnæringa.

En koblingsboks

Gruppebilde representanter Brohode Havbruk 2.0.
Brohode Havbruk-representanter samlet på lanseringen. Foto: Eva Hilde Murvold

Blant deltakerne på lanseringen var innovasjonsledere, direktører og samfunnskontakter fra bedriftene, lokale og regionale politikere, skoleledere og prosjektteamet.

Dette regionale, privat-offentlig samarbeidet i blå sektor vil bidra til å styrke regionens ledende posisjon innenfor teknologi for mat fra havet.

– I Brohode havbruk 2.0 skal vi satse videre på verktøy som har vist seg å fungere, nemlig å være koblingsboksen for næring og akademia med studenter og elever i sentrum, gjennom blant annet Brohodekonferanser, oppgavesamarbeid, student/elevmobilitet og student-næringsarrangement. Vi utvider dette til å dekke både videregående skole og universitet, avslutter Neyts.

Alexandra Neyts (i midten) med John Lernes, ordfører Hitra til venstre og Ole Morten Sørvig, varaordfører på Frøya til høyre som gratulerer med 2.0. Foto: Eva Hilde Murvold

Målet er å bidra til en enda mer bærekraftig og nyskapende havbruksindustri som er Norges neststørste eksportnæring.

Disse 19 aktørene har per nå forpliktet seg til å bidra inn i nye Brohode Havbruk 2.0:

 • NTNU
 • Trøndelag Fylkeskommune
 • AquaGen
 • Frøy Gruppen
 • Frøya kommune
 • Lerøy Midt AS
 • Måsøval Fiskeoppdrett AS
 • SalMar ASA
 • Scale Aquaculture AS
 • SeeSalmon / Refsnes Laks AS
 • SinkabergHansen AS
 • Åkerblå AS
 • Teknologi AkvARENA
 • Blått Kompetansesenter
 • Namdalskysten Næringsforening
 • SINTEF Ocean AS
 • Guri Kunna videregående skole
 • Ytre Namdal videregående skole
 • Val Skoler

Kontaktpersoner:
Administrativ leder NTNU, Alexandra Neyts,  alexandra.neyts@ntnu.no, tel.: 918 97 573
Kommunikasjonsrådgiver NTNU, Eva H. Murvold, eva.h.murvold@ntnu.no, tel.: 920 50 470