Nytt grønt forskningssenter: – Nå begynner det virkelig å haste

Gjærevollsenteret skal være et internasjonalt ledende forskningssenter for naturmangfold og bærekraft. Det  skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan menneskelige handlinger påvirker naturmangfoldet.

Gjærevollsenteret skal være et internasjonalt ledende forskningssenter for naturmangfold og bærekraft. Det  skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan menneskelige handlinger påvirker naturmangfoldet.

– Vi kan se tilbake på en rekke klimatoppmøter og klimaavtaler, og mengder av forskning og kunnskap. Likevel har mennesker fortsatt å bygge ned natur, overforbruke naturressurser og slippe ut store mengder klimagasser. Nå begynner det virkelig å haste, sa rektor Anne Borg da senteret ble åpnet under Hyfer.

– Klimaendringene gir stadig mer ekstremvær, mer vind, mer styrtregn, flere jordskred og mer flom. Europa har hatt tidenes varmeste sommer, med skogbranner, tørke, ødelagte avlinger og intens varme. Jorda blir varmere, isen smelter og havet stiger. Så mye som hver åttende art på jorda kan være i fare for å bli utryddet – på grunn av oss mennesker, fortsatte Borg.

– Mer kunnskap

Det er et stort og akutt behov for mer kunnskap rundt naturkrisen. Arter og naturtyper forsvinner i rekordfart på grunn av menneskelig inngripen i naturen. Mange av disse naturinngrepene anses nødvendig for å nå andre bærekraftsmål – som for eksempel utbygging av fornybar energi for å bremse klimaendringer.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltok digitalt på åpningen. Foto: Per Henning/NTNU

– Det er lett å miste motet. Men vi må klare å kutte utslipp og bevare naturmangfoldet – og samtidig ivareta bærekraftige samfunn. Det er et kinderegg av en utfordring. Jeg har tro på at vi skal klare det. Vi har mer kunnskap enn noen gang, og NTNU må være med å utforme kunnskapsbasert politikk som klarer å ivareta disse kompliserte dilemmaene, sa Borg.

Gjærevollsenteret er etablert av NTNU i samarbeid med Norsk instututt for naturforskning (NINA). Målet er å bygge bro mellom grunnleggende kunnskap om naturen og utforming av forvaltning og politikk. Dette vil bli gjort gjennom forskning, undervisning og formidling.

Oppkalt etter professor

Her skal det utikles fremtidsanalyser for naturmangfold, som vil bli brukt til å utvikle og formidle praktiske verktøy. Disse verktøyene skal gjøre offentlige etater og privat næringsliv i stand til å tilpasse sin virksomhet for å stanse tap av naturmangfold.

Senteret er oppkalt etter professor Olav Gjærevoll, som i 1972 ble verdens første miljøvernminister. Han var også biologiprofessor i Trondheim.