Oppgang i søkertallene til NTNU ved samordna opptak

23 981 søkere har NTNU som sitt førstevalg til høyere utdanning i 2023. Det gjør at NTNU beholder sin plass som landets mest ettertraktede universitet. Søkertallene for NTNU øker med 1,9 prosent sammenlignet med fjoråret.

En kvinne som smiler
Marit Reitan, prorektor for utdanning. Foto: Rolf Ivar Svensli/NTNU

NTNU fikk dermed en større prosentvis økning enn det nasjonale gjennomsnittet på 0,7 prosent. I hele landet har totalt 135 980 søkt høyere utdanning i år – litt i overkant av 1000 flere enn i 2022.

— Det er gledelig at vi fra i fjor til i år ser en økning i søkertallene til NTNU, og vi forventer å ha godt kvalifiserte søkere til hovedtyngden av våre studier, sier prorektor for utdanning Marit Reitan.

Etter rekordhøye søkertall under pandemien, er søkertallene både til NTNU og på landsbasis på vei opp igjen etter at søknadene til høyere utdanning falt i 2022.

Økning innenfor teknologiområdet

En rekke studier opplever stor interesse fra søkerne. På teknologiområdet øker søkertallene til NTNU med 4,9 prosent.

— Det er veldig positivt at vi får en økning av søkere til teknologiområdet. Dette er et område som er sentralt for å legge til rette for nødvendig bærekraftig omstilling av samfunnet, fastslår Reitan.

Reitan trekker spesielt fram stor økning av søkere til området informasjonsteknologi og sivilingeniørstudier, innenfor kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet i tillegg til ingeniørvitenskap og IKT.

Også de nye sivilingeniørstudiene georessurser og geoteknologi, ingeniørgeologi og maskin- og energiteknologi har gode søkertall. Industriell økonomi og teknologiledelse er i år som i fjor det mest søkte studiet.

Færre vil bli lærere

Annerledes ser det ut for lærerutdanningene. Nasjonalt går søkertallene ned med 21,8 prosent. Ved NTNU er nedgangen på 17,1 prosent. Det er nedgang både på grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene. Reitan legger ikke skjul på at situasjonen er alvorlig for framtidig rekruttering av lærere i Norge.

— Det er svært bekymringsfullt at vi har en kraftig nedgang av søkere til lærerutdanningene. Dette er først og fremst et nasjonalt problem, men det berører også NTNU i stort omfang. Det er lavere søkertall på studieprogrammer både innenfor lektorutdanningene og grunnskolelærerutdanningene. Vi har fortsatt mange kvalifiserte søkere, men det ser dessverre ikke ut som vi har kvalifiserte søkere til å fylle plassene på alle programmene, sier hun.

Mindre nedgang for helsefagene

For helsefagene under ett er det nedgang i søkere. På landsbasis 7,5 prosent, ved NTNU en drøy prosent mindre.

For NTNUs del skyldes dette i hovedsak en nedgang i søkere til medisinstudiene.

— Vi er bekymret for nedgangen i søknader til helsefag, selv om vi i hovedsak regner med å fylle plassene ved NTNU. Spesielt gledelig er det at sykepleierstudiet i Trondheim fortsatt er det tredje mest populære studiet ved NTNU, sier Reitan.

Økning i samfunnsvitenskap og humaniora

Innenfor samfunnsfagene har NTNU en økning i antall søkere som er større enn det nasjonale snittet. Den største prosentvise oppgangen er innenfor bachelorstudier i sosiologi, statsvitenskap og psykologi.

— Det er også gledelig, og mot den nasjonale trenden at vi ved NTNU registrerer en økning av søkere innenfor estetiske fag, historie og språkfag, sier Reitan.

De ti mest søkte grunnstudiene ved NTNU i 2023

StudieprogramAntall førstevalgssøkere
Industriell økonomi og teknologiledelse1245
Økonomi og administrasjon, bachelor, Trondheim991
Sykepleie, Trondheim852
Medisin, Trondheim795
Psykologi, profesjonsstudium781
Fysioterapi548
Økonomi og administrasjon, bachelor, Gjøvik472
Datateknologi, master, Trondheim437
Psykologi, bachelor, Trondheim436
Økonomi og administrasjon, integrert master, Trondheim429

Kontaktperson for media: Kommunikasjonsrådgiver Rolf Ivar Svensli, tlf 95107260