Anders Lorentzen Kolstad

Anders Lorentzen Kolstad er forsker ved Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet

Et portrett av en mann.

Skrevet av Anders Lorentzen Kolstad

Et bilde av en elg
Blogg

Den viktige elgen

Utmarkbeite er trolig den mest utbredte arealbruken i Norge, som i verden forøvrig. Etter at mengden beitende husdyr begynte å gå ned på midten av forrige århundre har ville hjortedyr tatt over deres plass i naturen. Disse ville populasjonene reguleres tett og forvaltes faktisk av landbruks- og matdepartementet. Så på mange måter kan man si at elgen er den nye kua. Hva betyr så elgen for oss? For naturen rundt oss? For samfunnet?