Dmytro Ivanko

Dmytro Ivanko er stipendiat ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk. Han disputerer 19.03.2021, med avhandlingen «Identifisering av viktige variabler og profiler av varmtvanns varmeforbruk i Norge ved bruk av statistiske metoder» (oversatt fra engelsk, originaltittel: «Identifying important variables and profiles of domestic hot tap water energy use in Norwegian buildings by using statistical methods»).

Et portrettbilde av en mann.

Skrevet av Dmytro Ivanko

Et illustrasjonsbilde av en mann og grafiske elementer for å illustrere varmtvannsforbruk.
Blogg

Energibruk for varmtvann og Covid-19: skolebygg ble holdt like varme under nedstengning

Det er et stort potensiale for å spare energi i bygninger i Norge, og i min avhandlinger har jeg sett på forbedring av energieffektivitet i varmtvannssystemer. I løpet av arbeidet inntraff Covid-19-situasjonen i Norge, dermed kunne jeg studere noen interessante forhold i tillegg til den opprinnelige planen som var å bidra til bedre energieffektivisering. Lær mer om dette i denne oppsummeringen av avhandlingen min: