Elise Barring Berggren

Elise Barring Berggren er historiker og stipendiat ved Institutt for moderne samfunnshistorie. Hennes ekspertise er norsk-jødisk historie på 1940-tallet – Holocaust, jødiske responser på folkemordet, antisemittisme, den norske statens behandling av norske jøder etter 1945 og norsk-jødisk liv etter krigen. 

 

Profilside
Foto av Elise Berggren.

Skrevet av Elise Barring Berggren