Gunn Merethe Thomassen

Gunn Merethe Thomassen er postdoktor innenfor matvitenskap ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU. Gunn Merethes doktorgradsprosjekt omhandlet bakteriesamfunn i lakseslakteri og var en del av et større prosjekt som heter OPTiMAT.
Et portrettbilde av en kvinne.

Skrevet av Gunn Merethe Thomassen

Et bilde av en kvinne i labfrakk på et laboratorium.
Blogg

Gjenstridige bakteriesamfunn i lakseslakteri

Den bakterielle kvaliteten på ethvert matprodukt er sterkt påvirket av de hygieniske forholdene i produksjonslokalet. Alle bakterier som kommer inn i fabrikken, kan potensielt overføres til det ferdige produktet. For å minimere antall bakterier i/på det ferdige produktet føres et strengt regime for vask og desinfeksjon av produksjonsutstyret, men noen bakterier kan overleve dette.