Joakim Tafjord

Joakim Tafjord er universitetslektor ved Institutt for kjemisk prosessteknologi. Han tilhører forskningsgruppen for katalyse.

Et portrettbilde av en mann.

Skrevet av Joakim Tafjord

En mann som jobber på et laboratorium.
Blogg

Alginat – en katalysator i det grønne skiftet

For å redusere CO2-utslipp må drivstoff og kjemikalier som i dag produseres fra petroleum erstattes med alternativer fra fornybare kilder, som biomasse. Dette kan gjøres ved hjelp av Fischer-Tropsch syntesen, en prosess som utnytter gass (karbonmonoksid CO og hydrogengass H2) som kan dannes ved varmebehandling av biomasse til å produsere hydrokarboner.