Kristina Jones

Jobbet som kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for medisin og helse frem til 2022.

Skrevet av Kristina Jones

Forskning

Nå åpner Norsk senter for hodepineforskning

For første gang samles all forskning på hodepine i Norge i ett senter, for å ta fatt på en stor folkehelseutfordring. Norsk senter for hodepineforsking – NorHEAD – forener forsking, innovasjon, kommersialisering og brukermedvirkning for å utvikle ny behandling og medisinsk teknologi.