Veronica Hammer Hjellnes

Veronica Hammer Hjellnes er stipendiat ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU. Hun forsker på hvordan vi kan forbedre utnyttelsen av restråstoff fra hvitfisk ved produksjon av ingredienser til humant konsum, som del av prosjektet OPTiMAT.

Skrevet av Veronica Hammer Hjellnes

Et bilde av senjatoppen med snø.
Blogg

Hvor bærekraftig er fiskens reise fra hav til middagsbord?

Torsk og sei er en viktig del av kostholdet vårt. Vi spiser derimot bare 1/3 av fisken, men dette kan vi endre på.