Yang Bi

Yang Bi er ph.d.-stipendiat fra høsten 2020, og er tilknyttet NTNUs institutt for energi- og prosessteknikk med professor Guangyu Cao som veileder. Han skal være tilknyttet prosjektet Fremtidens Operasjonsrom (FOR) i tre år. Yang Bi har fra før en master innenfor VVS.

Et portrettbilde av en mann.

Skrevet av Yang Bi

Et bilde av en mann i en operasjonsstue.
Blogg

Energi og kirurgi: slik forsker vi på ventilasjon i operasjonsstuer

Utformingen av innendørs luftfordelingssystem for operasjonsrom er en kompleks oppgave. Det er strenge krav til innendørs miljøparametre som lufthastighet, fuktnivå og romtemperatur, og det er ikke global enighet om alle sammen.