Prestisjefullt EU-stipend til verdens minste elektroniske nettverk

Foto av Dennis Meier
Pengene fra EU gjør det mulig å føye fem nye stillinger til de ti forskerne som allerede jobber sammen med Dennes Meier, som er professor ved Institutt for materialteknologi. Foto: Per Henning/NTNU

Professor Dennis Meier og forskergruppen han leder skal lage verdens minste elektroniske nettverk. For å forske på dette er Dennis Meier tildelt ERC Consolidator Grant.

Pengene fra EU gjør det mulig å føye fem nye stillinger til de ti forskerne som allerede jobber sammen med Dennes Meier, som er professor ved Institutt for materialteknologi. Foto: Per Henning/NTNU

European Research Council (ERC) har siden 2007 bevilget midler til banebrytende forskning, og ERC-stipend tildeles til fremragende forskere som sprenger grenser innen sitt fagfelt.

ERC mottar rundt 10.000 søknader hvert år. Rundt 12 prosent av dem kommer gjennom nåløyet. Dennis Meiers søknad er en av dem.

Utvider forskergruppen

Han får det høythengende forskningsstipendet ERC Consolidator Grant, et stipend på drøyt 18.5 millioner kroner fordelt på fem år. Det er tildelt ham og arbeidet med prosjektet Atronics. Navnet kommer av «Creating building blocks for atomic-scale electronics».

Arbeidet er tverrfaglig, og Institutt for materialteknologi samarbeider med blant andre Institutt for fysikk og SFF Center for Quantum Spintronics (QuSpin).

NTNU har gjennom flere år satset bevisst på å løfte fram unge forskertalenter. NTNU har for eksempel utviklet Stjerneprogrammet og Onsager Fellowship Programme, blant annet for å øke antall ERC-tildelinger til NTNU-forskere.

Dennis Meier er Onsager Fellow og deltar på NTNUs Stjerneprogram.

Les mer om ERC-prosjekter ved NTNU

Gir nye kunnskaper innenfor fysikk

Se video: Intervju med Dennis Meier

Dennis Meier og forskerkollegaene jobber altså med å de minste elektroniske nettverkene i verden. Eller snarere med å etterligne oppførselen og funksjonaliteten til elektroniske komponenter i ultra-liten skala.

– Tidligere har vi greid å etterligne oppførselen til helt enkle elektroniske komponenter på atomnivå i eksperimenter som viser at det kan fungere. Nå er vi kommet så langt at vi kanskje kan lage nettverk, sier professor Dennis Meier.

Forskningen deres vil gi oss nye kunnskaper innenfor fysikk. En dag kan den lede til store gjennombrudd innenfor elektronikk.

Forskergruppen til Meier jobber med funksjonelle elektroniske og magnetiske systemer i nanoskala. De vil herme etter elektroniske komponenter i så liten skala som mulig. Om de lykkes, kan det lede til mye raskere nettverk og datamaskiner som knapt nok bruker elektrisitet.

To ERC-tildelinger til NTNU

– Vi vet jo ennå ikke hvor langt vi kan tøye og overskride grenser, og hva vi kan oppnå, men på veien vil vi uansett finne mye interessant fysikk, konstaterer Meier.

Nylig mottok han Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere og DKNVS’ vitenskapelige pris til yngre forskere, som er finansiert av I.K. Lykkes fond.

Les mer om Dennis Meiers forskning på Gemini.no 

Førsteamanuensis Josef Kiendl ved Institutt for marin teknikk mottok samtidig også et ERC Grant. Han har i mellomtiden gått over i en ny stilling i Tyskland.

– Viktig med frihet til å definere sin egen vei

ERC har fire typer stipend: Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants, avhengig av hvor lenge det er siden søker ble tildelt doktorgrad.

– ERC har bevist gang på gang at dette er et instrument som kan sette Europa i spissen for grensesprengende forskning. Dette ble tydelig uttalt i Lamy-rapporten i 2017: «The European Research Council is recognised as a global brand synonymous with research excellence», sier ERC-president Jean-Pierre Bourguignon i en nettoverført tale.

– Det som ERC har bevist fremfor alt, er det fantastiske potensialet hos Europas unge forskere når de får frihet til å definere sin egen vei uten å bli pålagt forhåndsbestemte prioriteringer.

ERC-president Jean-Pierre Bourguignons tale kan høres online

Pressemelding fra European Research Council (ERC) om tildelingene