Regjeringen gir klarsignal for oppstart av Fjordlab

– Dette var gledelig. Med denne avklaringen er den siste brikken på plass som vil gjøre Norsk havteknologisenter til et verdensledende og unikt forskningssenter, sier dekan Olav Bolland ved Fakultet for ingeniørvitenskap som er leder for Norsk havteknologisenters styringsgruppe.

I et nytt oppdragsbrev til Statsbygg klargjør Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at Fjordlab-delen av Norsk havteknologisenter kan settes i gang neste år.

Var i spill

Fjordlab-delen av senteret har vært i spill, da den lenge har stått på prosjektets kuttliste.

I det nye oppdragsbrevet til Statsbygg tydeliggjør NFD at 400 millioner kroner til brukerutstyr fortsatt skal være en del av prosjektet.

Dermed kan investeringene i installasjoner og farkoster i Trondheimsfjorden, utenfor Hitra/Frøya og Ålesund starte allerede i 2025.

Et portrettbilde av en mann.
Olav Bolland

– Regjeringen og mange støttespillere i det politiske miljøet har sett hvor viktig Fjordlab kan bli for Norge, og at det er en essensiell del av Norsk havteknologisenter. Her skal forskningen fra laboratoriene tas ut i virkeligheten. Sikring av kabler, gassrør og andre undervannsinstallasjoner, og overvåkning av livet under vann, er eksempel på områder hvor forskning fra Fjordlab kan spille en viktig rolle, sier Bolland.

Bygg kuttes

Mens det kan jubles for at brukerutstyret kommer på plass, er ikke et nytt bygg og en ny kai i Heggdalen utenfor Trondheim lenger en del av prosjektet.

Bygget som var budsjettert å koste 160 millioner kroner er kuttet fra prosjektet. Regjeringen vil i stedet se på alternative løsninger sammen med NTNU, SINTEF og Statsbygg.

– Dette er litt som ventet, og er nok dessverre prisen vi må betale for å realisere resten av Fjordlab. Brukerutstyret er viktigst, men vi er helt avhengig av å ha tilfredsstillende lokaler også, så dette må vi finne en løsning på, sier Bolland.

Fakta om Fjordlab

Fjordlab vil være en nasjonal forskningsinfrastruktur for teknologiutvikling, forsøk og forskning i havet. Fjordlab består av ulike laboratorier i vann og på land, og er lokalisert i Trondheimsfjorden, rundt Hitra og Frøya, og i Ålesund.

Les mer om Norsk havteknologisenter og Fjordlab her