Rektor Anne Borg om statsbudsjettet 2023

– Budsjettet innebærer en reell nedgang. Det tærer på kjernevirksomheten vår innen forskning og utdanning.

Portrettfoto av rektor Anne Borg. Hun står ute foran NTNUs hovedbygning.
Photo: Thomas Høstad/NTNU

I dag ble statsbudsjett lagt frem av regjeringen. For neste år er bevilgningen fra regjeringen foreslått til å være 7,9 milliarder kroner, mot 7,5 milliarder kroner for i år. Justert for prisstigningen betyr det en realnedgang på nærmere 0,7 prosent.

Rektor Anne Borg kommenterer statsbudsjettet slik:

– Vi er glade for støtten til campussamlings-prosjektet i Trondheim og at vi får studieplasser innenfor medisin, IKT og flyingeniørutdanning. 

– Det som likevel er utfordrende for NTNUs virksomhet er at budsjettet innebærer en reell nedgang.  Det tærer på kjernevirksomheten vår innen forskning og utdanning.  

– Mer tillit og mindre detaljstyring i sektoren er en utvikling NTNU støtter. Vi støtter at tildelingene til HK-dir når det gjelder blant annet kvalitetsvirkemidler og midler til fleksibel og desentralisert utdanning flyttes til institusjonene. Vi mener derimot at det fortsatt er behov for nasjonale ordninger når det gjelder sentra for fremragende utdanning og stipender til kunstnerisk utviklingsarbeid.

– NTNU er bekymret for at finansieringssystemet ikke lenger bidrar til at universitetene kan lykkes i EUs rammeprogram for forskning.  Det er paradoksalt når en stadig større andel av tilgjengelige forskningsmidler må hentes fra EUs rammeprogram. 

– NTNU er også bekymret for konsekvensene av at bevilgningen til langsiktig grunnleggende forskning i Forskningsrådet reduseres, samtidig som innføring av nytt finansieringssystem for universitetene og høyskolene vrir bevilgningene bort fra forskning.