Smakebit på arbeidslivet

Nylig presenterte studenter fra NTNU i Ålesund sine slutterfaringer etter å ha hatt internship ved flere Ålesundsbedrifter. Erfaringene har vært udelt positive og resultert i både erfaringer, videre jobb og tatoveringer.

NTNU-studenter fra Ålesund presenterer sine erfaringer fra sine internship
Det var god stemning når studentene presenterte sine erfaringer fra opphold ved Ålesundsbedrifter. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

PIR Cowork, NExTdigital, Ålesund kommune, Rebellhuset og Twoday Avento var bedriftene som åpnet dørene til sine for studenter fra Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) ved NTNU i Ålesund, som en del av InnoPraksis som er finansiert av direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Finner sin plass

Førsteamanuensis og nestleder for innovasjon og nyskaping, Kjersti Kjos Longva er ikke i tvil, internship gir studentene verdifull erfaring.

– Studentene får gjennom dette programmet en smakebit på arbeidslivet. Som nyutdannet student er man gjerne litt usikker på hvordan kompetansen man har tilegnet seg på studiet kan brukes. Dette får studentene prøve ut gjennom internship-faget.

Hun legger til at studentene har stor utvikling gjennom semesteret de er i internship og at de er mye tryggere på å finne sin plass i arbeidslivet når de går ut fra studiet.

Teori og praksis

– Gjennom internship får de prøvd teorien de har lært i praksis, de får utforske hva de trives best med å jobbe med, de får utvidet nettverket sitt og de får bli bedre kjent med det spennende arbeids- og næringslivet vi har rundt oss. Studentene blir rett og slett bedre rigget for fremtidens arbeidsliv.  

Studentene presenterte sine «funn» og erfaringer på PIR, hvor sistnevnte også var en av arbeidsgiverne. Sigurd Joralf Eidset hadde sin internship hos Momentium på Giske, og fikk et ansvar for å planlegge større arrengement

Student som har hatt internship ved Giske bedriften Momentium
Sigurd Joralf Eidset fra NTNU i Ålesund hadde sitt internship ved eventbyrået Momentium. Godt samspill mellom kollegaer ga både mersmak og nyttig lærdom. (Foto: Børge Sandnes/NTNU)

Duracellkanin

– Jeg har fått lært mye av erfarne kollegaer om hvordan lage gode planer. Et godt samspill på kontoret ga mersmak. I et slikt yrke må man være litt «duracellkaniner». Nøkkelen er å være fleksible og forstå kundenes behov, forklarer han og legger til at han første dag tok feil buss og så på havet i tre timer på Alnes.

Celine Nab Hansen hadde sitt internship på Rebellhuset, som er en arbeidshub for kreative yrkesgrupper i Ålesund.

– På Rebellhuset, fikk jeg anledning til å bli del av et svært kreativt nettverk, forteller Celine Nab Hansen.

Hun kunne også vise frem stolt to nye tatoveringer som hun fikk under praksisen sammen med mye nyttig erfaring.

Studenter som deltar i gjennom internship knytter til seg verdifulle kontakter og nettverk. Cecilie Nab Hansen ble raskt en del av et kreativt nettverk. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

Stor interesse

– Vi har opplevd stor interesse fra bedrifter i regionen til å bli med på internship-ordningen. Vi er veldig takknemlige for at så mange ser verdien i å gi studentene våre denne muligheten. Vi vil jo at studentene våre skal bli godt kjent med arbeids- og næringslivet rundt oss og se de mange mulighetene som finnes for dem i regionen etter studiet. Og vi ser at det fungerer, sier Longva. 

– I år er det flere av studentene som fortsetter i videre jobb i organisasjonene de hadde internship hos, legger hun til.

Tilbakemeldingene fra bedriftene som tok imot studentene var udelt positive, og flere slo fast at de kom til å savne studentene og at de svært gjerne tar imot nye ved neste runde.

– Vi er utrolig positiv overrasket. Vi var i utgangspunktet usikker på om vi hadde nok oppgaver, men med initiativet og engasjementet som Helle Skog Christiansen viste, ble ikke dette noe problem. Vi har lyst å gjøre det igjen på bakgrunn av Helle sin innsats, skryter Anniken Vorpenes fra Twoday Avento.