Spanderte frokost på studentene: – Viktig å møtes på tvers av program og bruke campus

Det var bare et fåtall ledige plasser da studentene ble bedt på NV-frokost i Realfagbygget.

Gutt og jente smilende i sofa.
Fakultet for naturvitenskap inviterte til frokost. Et sosialt tiltak for å bidra til god stemning, godt studiemiljø og flere møteplasser for studentene. (Foto: Aleksander Båtnes/NTNU)

Arrangementet hadde på forhånd fått 350 påmeldinger, og frokosten stod klar til samtlige. De ansatte i Elements-kantina hadde klar en klassisk frokostbuffet med brød, pålegg, juice og havregrøt.

God næring er selvfølgelig viktig, men det er flere grunner til at fakultetet nå inviterer til stadig flere slike tilstelninger.

FROKOST: Mange møtte tidlig i Elements-kantina på Realfagbygget. (Foto: Aleksander Båtnes/NTNU)

– Dette handler om å skape et godt studiemiljø, noe fakultetet tar på alvor og skal bidra til. Vi vil gjerne gi studentene flere gode opplevelser og sosiale møteplasser, sier Karina Mathisen som er prodekan for utdanning ved fakultetet.

– Det skjer veldig mye bra i studentfrivilligheten og Trondheim by har mange tilbud til studenter, men vi kan ikke la det bli en hvilepute. NTNU må gjøre det vi kan for å sikre et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø. Spesielt førsteårsstudentene ønsker vi skal oppleve en god start som student med nok sosiale arenaer til å bli kjent med både campus og hverandre, presiserer Mathisen.

STUDENTTRIVSEL: – Viktig å møtes på tvers av program og bruke campus, sier prodekan Karina Mathisen. Fakultetet hennes står bak flere slike samlinger. (Foto: Aleksander Båtnes/NTNU)

Faglig påfyll til maten

Førsteamanuensis ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap, Eirin Marie Skjøndal Bar, ga et innlegg om “spiselig bærekraft”.

I Ålesund vil et tilsvarende arrangement finne sted 31. oktober.

FAGLIG: Førsteamanuensis Eirin Marie Skjøndal Bar ga et matfaglig innlegg mens de frammøtte spiste. (Foto: Aleksander Båtnes/NTNU)

Flere NV-arrangementer rundt hjørnet

Frokosten denne torsdags morgenen var det andre arrangementet i en rekke som skal bli lengre med tiden. Det startet med NV-quiz i september, frokost i oktober. I november inviterer fakultetet studentene sine til filmkveld.

Filmen som vises er The Imitation Game, om vitenskapsmannen Alan Turings forsøk på løsning av Hitler-Tysklands Enigma-krypteringer under den andre verdenskrig. I tillegg har det seg sånn at NTNU har en Enigma-maskin av typen som er helt sentral i filmen. Før visningen byr vi på et spennende innlegg fra professor Alex Hansen som kjenner både dens funksjoner og historie godt.