Streiken er slutt – dette skjer nå

Streiken blant de Unio-organiserte ved NTNU er avsluttet etter at statsråden grep inn med tvungen lønnsnemnd.

To personer med gule vester står med ryggen mot kamera. På vestene står det "UNIO Streikevakt".
Foto: Sondre Olav Sivertsen/NTNU

This article is also available in English.

Totalt har i underkant av 500 ansatte ved NTNU etappevis blitt tatt ut i streik siden den startet fredag 24. mai. Onsdag 5. juni varslet arbeidsminister Tonje Brenna at konflikten går til tvungen lønnsnemnd.

Dette betyr at streiken er over og at ansatte kan vende tilbake til arbeidet sitt.

Saken er sist oppdatert: 05.06.2024, kl. 12:15.

NTNU jobber nå med å komme tilbake i normalt gjenge etter at streiken ble avsluttet. For resten av eksamensperioden, som varer ut denne uka, ser det ut til at  skriftlige eksamener vil gå som normalt.

Situasjonen for muntlige og praktiske eksamener er foreløpig litt mer usikker. Om NTNU klarer å gjennomføre alle disse som planlagt henger sammen med hvor fort de streikende kommer tilbake på jobb og i normal drift igjen.  Det jobbes nå iherdig for for at studentene ikke skal bli skadelidende. 

Størst usikkerhet onsdag er knyttet ved de to fakultetene som hadde flest ansatte ute i streik – Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), der 177 ansatte var i streik og i tillegg  Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) med 131 i streik. Det jobbes nå ved disse to fakultetene, og på resten av NTNU for å komme tilbake til normal virksomhet så fort som mulig. NTNU vil trolig behøve onsdag for å få oversikt over om noen muntlige og praktiske eksamener likevel vil  måtte utsettes. 

Fagmiljøene informerer sine studenter direkte om situasjonen. Det oppfordres fortsatt til at studentene må  forberede seg til eksamen som vanlig, med mindre de får annen beskjed.