Studentenes nye stemmer i Ålesund

Denne sommeren får studentene i Ålesund en ny stemme, som skal sikre at studentenes stemmer høres inn i gangene til universitetsledelsen.

Henrik og Hedda er nyvalgte ledere for Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund
NYE ANSIKTER: Hedda Aasen fra Ålesund og Henrik fra Trondheim er henholdsvis ny nestleder og leder for Studentparlamentet i Ålesund. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

Den nye lederen for studentparlamentet heter Henrik Braathen og kommer fra Trondheim, og holder på med bachelor i automasjon av intelligente systemer.

Glemte å dra hjem

Tilfeldigheter førte Henrik inn i studentpolitikken, og allerede i faddergruppen kom han i kontakt med to tillitsvalgte.

Henrik Braathen fra Trondheim gleder seg til å bidra inn i studentpolitikken som leder. Nå skal han arbeide for at studentenes læringsmiljø og trivsel opprettholdes. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

– Jeg havnet i faddergruppe med to stykker, hvor den ene var en tidligere ledere av studentparlamentet og den andre et aktivt medlem. Allerede første dag etter immatrikuleringen ble jeg dratt med på et møte, rett og slett fordi jeg glemte å dra hjem. Siden har jeg vært i studentpolitikken, forteller Henrik, som nå tar over stafettpinnen fra en annen Henrik. 

Henrik Vorkinn takker for seg nå i sommer som leder av studentparlamentet for å overta nestledervervet i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Levende campus

Den nyvalgte lederen ønsker å opprettholde standarden på arbeidet som allerede er gjort og ønsker at campus skal i større grad bli benyttet.

– Selv om det er satt en standard, har jo alle som overtar ledervervet lyst å gjøre ting ennå bedre. Min oppgave blir å hjelpe studentene i hverdagen, gjennom å være et bindeledd mellom studentene og universitetsledelsen. Jeg ønsker også at campus skal bli ennå mer tilgjengelig for studentene i hverdagen, forteller han.

Med seg har den nyvalgte lederen Hedda Aasen fra Ålesund som nestleder. Hun har sittet som tillitsvalgt i studentparlamentet og skal nå delta aktivt inn i utformingen av studentpolitikken i Ålesund.

Politisk engasjert

– Jeg har holdt på med politikk siden jeg var 16 år, så derfor var det helt naturlig for meg å engasjere meg i studentpolitikken. Jeg brenner generelt for frivilligheten.

Det var nettopp på grunn av politikk at Hedda ble dratt inn i studentpolitikken.

Hedda Aasens engasjement for politikk førte henne inn i studentpolitikken og frivilligheten. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

– I begynnelsen av skoleåret, var det en debatt på samfunnet. Der stilte alle førstekandidatene for de ulike partiene som stilte til lokalvalget. Siden førstekandidaten for partiet jeg tilhører ikke kunne stille deltok jeg i panelet. Det var da jeg kom i snakk med daværende leder av studentparlamentet, og etter hvert førte meg inn i studentfrivilligheten.

Til daglig studerer Hedda biomarininnovasjon ved Institutt for biologiske fag ved NTNU i Ålesund.