Studenters psykiske helse: – Vi må ta funnene på alvor

Det sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU i en kommentar til en ny tilleggsundersøkelse som tirsdag ble lagt fram av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

En kvinne som smiler
Marit Reitan, prorektor for utdanning. Foto: Rolf Ivar Svensli/NTNU

This article is also available in English.

– Det at hver tredje student kan ha en psykisk lidelse er et skremmende tall, som dessverre bekrefter og forsterker de funnene vi fikk presentert under fjorårets SHoT-undersøkelse, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

Denne uken kom resultatet fra en ny tilleggsundersøkelse, lagt fram av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Psykisk lidelse

Over 10.000 studenter har svart på undersøkelsen, der et av hovedfunnene altså er at en av tre studenter oppfyller kriteriene for psykisk lidelse.

Undersøkelsen viser at de mest utbredte psykiske lidelsene blant studenter er depresjon og angst.

– Dette er første gang vi undersøker forekomsten av psykiske lidelser blant norske studenter, sa styringsgruppeleder for SHoT, Kari-Jussie Lønning under framleggelsen.

Nødvendige grep

Reitan understreker at det lenge lenge har vært kjent at psykiske plager kanskje er den største folkehelseutfordringen i dagens samfunn, og at statistikk også viser at psykiske sykdommer er årsak til det største helsetapet i form av nedsatt evne til å greie seg i dagliglivet.

– Som en stor institusjon som utdanner framtidas arbeidskraft må vi forvente at samfunnet tar disse funnene på alvor og gjør nødvendige grep for å bedre tilbudene relatert til psykisk helse, både med tanke på forebygging og behandling, sier hun.

Reitan legger at NTNU jobber aktivt med å skape et godt psykososialt læringsmiljø for alle studenter.

– Det mener vi er et viktig forebyggende tiltak, sier hun.