Tonje Jin tildeles studiekvalitetsprisen i Gjøvik

I 24 år har studiekvalitetsprisen løftet frem og gitt annerkjennelse til personer eller grupper som har utmerket seg i arbeidet om å utvikle studiekvaliteten. I år har juryen hatt svært dyktige og mange nominerte kandidater å velge mellom, men basert på begrunnelsene fra studentene klarte de å kåre en vinner. 

Tonje Jin er universitetslektor på Institutt for matematiske fag. Hun har forsket på pedagogikk, studentaktiv læring og interaktive digitale undervisningsformer siden 2012, og har utviklet flere digitale undervisningsverktøy. Hun er blitt nominert av flere studenter og ansatte som høyt verdsetter det arbeidet hun gjør. 

Tusen takk, det betyr så mye. Jeg har vært heldig med gode studenter, og gode kollegaer som har lagt tilrette for et godt læringsmiljø. Dette er femte gangen jeg er nominert – fifth time’s a charm!

Tonje Jin

Juryens begrunnelse:  

Juryens begrunnelse baserer seg på læringsmetoder, læringsmiljø og kvalitetsutvikling. 

Læringsmetoder

Årets vinner har vært en pådriver for studentaktiv læring, og tilrettelegger for gode arbeidsvaner tidlig i studiet. Vedkommende er til stede i øvingstimer, oppfordrer til å gjøre læringsrike oppgaver, samt å stille spørsmål. Vinneren er opptatt av at studentene skal lykkes, og har tilbudt jevnlige eksamenssimuleringer for å ufarliggjøre eksamen. Vedkommende er opptatt av å legge til rette for at flest mulig skal komme på forelesninger, og har aktivt gått ut for å spørre klassen hvordan det kan gjøres. Dette kontinuerlige arbeidet i samarbeid med studentene reflekteres i godt oppmøte i forelesningssalen, selv klokka 08.00 en fredag morgen.  

Læringsmiljø

Prisvinneren gjør forelesningssalen til et inkluderende læringssted, og sørger for at alle studentene har noen å diskutere med. Vedkommende er opptatt av at ingen skal føle seg ensomme eller alene, og tar ekstra vare på de som ikke naturlig tar ordet i undervisningssammenheng. Personen oppfordrer studentene til å ta vare på hverandre samtidig som den skaper gode læringssituasjoner. 

Kvalitetsutvikling

Vinneren av studiekvalitetsprisen har i mange år forsket på pedagogikk, studentaktiv læring og interaktive digitale undervisningsformer. Vedkommende er åpen for kritikk, og arbeider konstant for at flere skal møte opp i undervisningstimene. Kvaliteten på undervisningen er svært god, noe som gjenspeiler seg i gode eksamensresultater.

Alt i alt en engasjert og dyktig foreleser som har skapt et engasjerende klassemiljø!

Høytidelig overrekkelse 

Prisen ble utdelt som en del av personalseminaret ved NTNU i Gjøvik onsdag. Prisen ble presentert av Sigrid Blystad, leder for studentparlamentet i Gjøvik. Vinneren får diplom og en sum på 15 000 kr for å fortsette det gode arbeidet. 

Stemt frem av egne studenter og kollegaer mottar Tonje Jin den jeve prisen.

Prisen er en årlig markering ved NTNU i Gjøvik. Både studenter og ansatte kan nominere kandidater til Studiekvalitetsprisen. Deretter er det juryen som går gjennom nominasjonene og kårer en vinner. Juryen består av Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik som er ansvarlig for denne prisen, og flere andre tiltak som jobber for å bedre studiekvaliteten på campus. 

Vi gratulerer Tonje Jin med den høyt hengende studiekvalitetsprisen!