Velger bort ferien til fordel for intensive studier

Mens mange studenter bare så vidt er i gang med forberedelsene til studiestart, er andre allerede i ferd med å avslutte sitt første semester dette studieåret.

Ingeniørstudenter fordypet i arbeid. Foto.
Tresemesterordningen og yrkesveien åpner for å søke seg inn på ingeniørstudier uten generell studiekompetanse eller realfagsfordypning. Foto: Mads Wang-Svendsen/NTNU

Ingeniørstudiene ved NTNU krever i regelen både studiekompetanse og fordypning i realfag fra videregående skole. Det er det ikke alle som søker disse utdanningene som har. Det finnes nemlig en annen vei inn. Den kommer imidlertid ikke uten en pris.

Må gi avkall på sommerferien

Tresemesterstudenter. Foto.
Sara Almallah og Sondre Tusvik har begge søkt seg inn på ingeniørutdanninger gjennom tresemesterordningen. Foto: Mads Wang-Svendsen/NTNU

– Hadde jeg ikke vært på sommerkurs, ville jeg uansett jobbet. Så at jeg ikke har fri den ene uka jeg kanskje ellers ville hatt fri i sommer, får nesten gå bra for ett år.

Det sier Sondre Tusvik. Han forbereder seg til å ta fatt på elektroingeniørutdanningen ved NTNU i Gjøvik til høsten.

Medstudent Sara Almallah nikker bifallende. Hun skal studere byggingeniør. Heller ikke hun tenkte seg om to ganger før hun ga avkall på sommerferien for å komme inn på drømmestudiet.

– Det er selvfølgelig verdt det, sier hun.

À jour i ekspressfart

Sara og Sondre har begge generell studiekompetanse. De mangler imidlertid den nødvendige realfaglige fordypningen fra videregående for å begynne rett på ingeniørstudiene.

Løsningen? Tresemesterordningen.

Mens et vanlig studieår har to semester, vil Sara, Sondre og de andre sommerkursstudentene måtte gjennomføre tre semester sitt første studieår.

Innen året er omme, skal de være à jour med de andre ingeniørstudentene.

Sommerstudentene må gjennom intensive matematikkstudier, her undervist av Anders Oulie, universitetslektor ved Institutt for matematiske fag. Foto: Mads Wang-Svendsen/NTNU.

Ingen dans på roser, men moro likevel

Sommersemesteret løper fra 30. mai til 4. august, en tid mange studenter forbinder med late dager og sommerjobb. Det å være sommerstudent betyr gjerne å gi avkall på begge deler.

– Jeg anbefaler ikke å ha jobb ved siden av. Man kan eventuelt jobbe litt i helgene, men studiet tar rett og slett for mye tid til at det lar seg kombinere med mer jobb på en god måte, sier Sondre.

Sara har jobb ved siden av sommerstudiene, men tror hun ville valgt annerledes hvis hun skulle begynt på nytt.

– Jeg bruker mye tid på jobb som jeg gjerne skulle brukt til å studere mer, forteller hun.

De to studentene forklarer at de lærer omtrent like mye på én uke som man ville lært på tre uker et vanlig semester. Selv om sommerstudiene slik sett ikke er en dans på roser, er begge enige om at det har vært en god opplevelse som de trygt kan anbefale andre.

– Jeg har nesten hatt det for bra. Jeg har fått mange gode venner og hatt det veldig sosialt, forteller Sondre.

Studentassistent. Foto.
Vincent Sun har selv vært sommerstudent og er nå studentassistent. Foto: Mads Wang-Svendsen/NTNU.

Større samhold

Det er en erfaring studentassistent Vincent Sun tror flere studenter på sommerkursene deler.

– Jeg opplever at sommerstudentene utvikler et større samhold enn ordinære studenter. Det er ikke uvanlig at studenter fra ulike studier møtes til felles forelesninger. Men så blir det gjerne med det. Sommerstudentene er derimot sammen fra åtte til fire hver dag, forteller Vincent.

Han tror mange varige vennskap vil være dannet innen sommeren er over.

Flere veier inn

Mange av Sara og Sondres medstudenter på sommerkurset har søkt seg inn på ingeniørstudiene med bakgrunn i relevant fagbrev og yrkeserfaring. Dette kalles gjerne yrkesveien (eller Y-veien) og følger i stor grad samme løp som tresemesterordningen.

Hovedforskjellen er at de som tar Y-veien ikke behøver generell studiekompetanse og derfor må ta et emne i kommunikasjon og norsk neste vår. Da er også de à jour med de øvrige ingeniørstudentene.

Studiestart og eksamenstid

Mens det nærmer seg studiestart for mange studenter, nærmer altså tida for å runde av det første av studieårets i alt tre semester med en avsluttende eksamen seg for sommerstudentene.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til!