Vil lukke kjønnsgapet i realfagene

Du har kanskje hørt at menn har bedre romforståelse enn kvinner. Men visste du at de med bedre romforståelse har lettere for å velge, like og lykkes i realfagene?

Forskning linker kjønn og evnen for romforståelse, og nå også sammenhengen mellom romforståelse, interesse og anlegg for realfagene eller STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, og Mathematics). Er det mulig å bøte på disse forskjellene fra tidlig alder?

Store summer fra EU

Dette vil NTNU og Universitetet i Dublin gjøre noe med. Prosjektet har fått støtte fra EU, som også er tjent med at nivået på STEM-utdannede når nye høyder, og styrker europeisk konkurransekraft. Med 44 millioner kroner fra Marie Skłodowska Curie Innovative Training Network under Horizon 2020, vil ti europeiske universiteter og åtte ikke-akademiske partnere, rekruttere og trene 15 PhD-stipendiater. Mila Vulchanova ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU er forskningsleder og WP-leder for SellSTEM-prosjektet.

Portrettfoto av professor Mila Dimitrova Vulchanova.
Professor Mila Dimitrova Vulchanova fra Det humanistiske fakultet ved NTNU.

Professor Mila Dimitrova Vulchanova fra Det humanistiske fakultet ved NTNU.

– Det planlagte NTNU-prosjektet vil kaste nytt lys over naturens betydning for utvikling av romforståelse, og for å identifisere hvilke faktorer ved romforståelse som er mer formbare enn andre, og som derfor kan utvikles gjennom trening, sier Vulchanova.

Vil øke interesse og forståelse for STEM

Doktorgradsstipendiatene skal først og fremst kartlegge romforståelses-ferdigheter hos skolebarn på tvers av europeiske land, og faktorer som påvirker prestasjon på slike oppgaver. Et felles mål er å utvikle innovative og praktiske tilnærminger til romforståelse for barn og ungdom, og spesielt for unge jenter i Europa, slik at de lettere skal lære seg å like realfag. Dette kan være persepsjonsbaserte oppgaver, som å ta og røre ved ulike objekter, digital- og prosjektbasert undervisning. I tillegg vil deler av STEM-fagene bakes inn, for å øke både interessen og forståelsen for fagene.

–  Det er viktig å bekjempe stereotypene i STEM- og IKT-fagene for å hjelpe jenter å orientere seg mot disse fagene fra tidlig av, mener Cocky Booij som leder den Nederlandske nasjonale ekspertise-organisasjonen for jenter og kvinner i vitenskap og teknologi (VHTO) og er med i prosjektet.

–  En stor utfordring blir å etablere kontekst- og kultur-uavhengige oppgaver til testingen, men vi sitter allerede med viktig forskningsbasert kunnskap på området romferdigheter og romspråk gjennom tidligere prosjekter og gleder oss til det nye prosjektet, legger Vulchanova til.

Les også:

Bochynska, Agata Elzbieta; Coventry, Kenny R.; Vulchanov, Valentin; Vulchanova, Mila Dimitrova. (2020) Tell me where it is: Selective difficulties in spatial language on the autism spectrum. Autism. https://doi.org/10.1177%2F1362361320921040

Bochynska, Agata Elzbieta; Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin; Landau, Barbara. (2019) Spatial language difficulties reflect the structure of intact spatial representation: Evidence from high-functioning autism. Cognitive Psychology. vol. 116.https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2019.101249

Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin; Fritz, Isabella; Milburn, Evelyn Arko. (2019) Language and perception: Introduction to the special issue «Speakers and listeners in the visual world». Journal of Cultural Cognitive Science. vol. 3 (2). https://doi.org/10.1007/s41809-019-00047-z