Vil sikre åpen tilgang til vitenskaplige artikler

NTNU innfører en ny rettighetsstrategi (Rights Retention Strategy – RRS) som sikrer åpen tilgang til alle nye vitenskapelige artikler publisert av NTNUs forskere – fra dag én!

Tor Grande, prorektor for forskning. Foto: Thor Nielsen/NTNU

NTNU innfører en ny rettighetsstrategi (Rights Retention Strategy – RRS) som sikrer åpen tilgang til alle nye vitenskapelige artikler publisert av NTNUs forskere – fra dag én! 

Av: Universitetsbiblioteket

Den 1. oktober trer den nye rettighetsstrategien i kraft. Ordningen sørger for at nye vitenskapelige artikler, som havner bak en betalingsmur, kan gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig ved at NTNUs forskere egenarkiverer den siste versjonen av akseptert manuskript i vitenarkivet NTNU Open.

Tilsvarende ordning er også innført ved UiT – Norges arktiske universitet og flere institusjoner i Europa og USA.

All kunnskap tilgjengelig

– For NTNU er det et viktig prinsipp at all kunnskap gjøres tilgjengelig for alle. For enkeltforskerne vil dette bety at de når ut til flere, sier prorektor for forskning Tor Grande i Khrono 14. august 2022.

– Med vår strategi kan forskerne publisere hvor de vil, og strategien gjør det mulig med åpen tilgang også til forskning som publiseres i lukkede tidsskrifter, NTNUs biblioteksjef Sigurd Eriksson i samme artikkel.

Ansvar og rettigheter

Med ny ordning kan en artikkel gjøres åpent tilgjengelig uten forsinkelse og uten å informere utgiver. Siden NTNU påtar seg det juridiske ansvaret for ordningen, trenger ikke den enkelte forsker å bekymre seg for at arkiveringen kan være i strid med avtalen signert hos utgiver. Forskerne beholder også rettighetene til å bruke og distribuere tekst og annet materiale de selv har produsert.

Det vil være mulig å be om unntak for at enkeltartikler gjøres umiddelbart tilgjengelige.

Åpent tilgjengelig

Med ordningen ønsker NTNU å bidra til den nasjonale målsettingen om at resultater fra forskning som er finansiert med offentlige midler, skal være åpent tilgjengelig for offentligheten innen 2024.

For å oppnå målet er det viktig at ansatte ved NTNU, uavhengig av om de er korresponderende forfatter eller medforfatter, alltid egenarkiverer artikkelen i NTNU Open snarest etter at den er publisert, i henhold til NTNUs Retningslinjer for politikk for åpen vitenskap.

Les også:

Vedtaket fra rektoratet den 5. juni 2022

Mer informasjon for NTNU-ansatte på wiki-siden Egenarkivering og rettighetsstrategi