Vinnerne av Studentbuddy-prisen 2023

Også i år er det tre vinnere av Studentbuddy-prisen: Campusvertene på Dragvoll, Kvinnenettverket i filosofi og Socialis linjeforening.

Seks studenter, fordelt på to rekker. De har alle blå jeans og hvite topper, og et bånd på skrå over overkroppen. Smiler og ser inn i kamera.
Foto: Socialis
Skrevet av
Amanda Schrøder Innholdsprodusent

– Vi er ekstremt stolte av å være en av de som har mottatt Studentbuddyprisen 2023. Vi er dypt takknemlige for at det gode arbeidet vårt verdsettes så høyt, og det føles helt surrealistisk å vinne pris for dette, sier Marie Charlotte Vikesdal og Kornelia Hagberg, leder og nestleder av Socialis linjeforening.

Sammen med Campusvertene på Dragvoll og kvinnenettverket i filosofi vinner de i år Studenbuddy-prisen.

Nominasjonskomiteen for Studentbuddy-prisen forteller at de har fått inn veldig mange sterke nominasjoner til årets Studentbuddy-pris.

Ulike kandidater

– Nominasjonene viser at det er en rekke foreninger, personer og tiltak som gjør et særskilt godt arbeid for inkludering i studiemiljøet, og det har vært vanskelig for komiteen å velge ut vinnerne.

Campusverter snakker med studenter på Dragvoll.
Campusverter snakker med studenter på Dragvoll. Foto Campusvertene Dragvoll

Studentbuddy-prisen går i år til tre nokså ulike kandidater som på hver sin måte jobber for å skape tilhørighet og trivsel for studentene ved NTNU.

Prisen vil deles ut av avdelingsdirektør for Avdeling for utdanning, Annikken Løe, i forbindelse med fadderuke-kickoff i Høgskoleparken 15. august klokken 15.30.

Alle vinnerne mottar 30 000 kroner til bruk for fortsatt godt arbeid med studentmiljø.

Campusvertene på Dragvoll

Campusvertene på Dragvoll er et tiltak som er satt i gang av Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap for å skape en mer levende campus Dragvoll.

Formålet med tiltaket er å fremme følelsen av tilhørighet, og å forebygge ensomhet ved å skape arenaer for samhold og fellesskap på tvers av studieprogram. Dette gjøres ved å avholde varierte lavterskelarrangementer på campus, samt bistå fagmiljø og studentfrivillighet med arrangementer og holde orden på læringsareal.

Et landbord fylt med mat, og studenter som forsyner seg.
Foto: Campusvertene

Nominasjonskomiteen for Studentbuddy-prisen er imponert over det brede arbeidet campusvertene gjør, og håper dette kan være til inspirasjon for andre campuser ved NTNU.

– Vi er utrolig takknemlige for å få denne prisen, det er en stor ære å bli anerkjent blant alle de flotte menneskene som arbeider for trivselen til studentene ved NTNU, sier Campusvertene ved Dragvoll.

– Det har vært givende å kjenne på at vi gjør en forskjell og se at så mange studenter vil delta på våre arrangementer. Dette er noe vi ser frem til å utvikle enda mer og jobbe videre med fremover.

Socialis linjeforening

Ifølge nominasjonskomiteen for Studentbuddy-prisen, fremstår Socialis, linjeforeningen for sosionomstudenter ved NTNU Trondheim, som en svært aktiv og inkluderende forening.

Styret gjennomfører årlige medlemsundersøkelser for å kartlegge hva studentene ønsker og savner, og sørger for et allsidig tilbud med mange lavterskeaktiviteter.

Komiteen vil spesielt trekke frem tiltak som en alternativ fadderuke tilpasset studenter med barn og studenter i andre livssituasjoner enn den typiske studenten, samt Førstisuka, en ekstra fadderuke med mål om at førsteklassingene skal bli kjent på tvers av etablerte grupper.

– Vi er ekstremt stolte av å være en av de som har mottatt Studentbuddyprisen 2023. Vi er dypt takknemlige for at det gode arbeidet vårt verdsettes så høyt, og det føles helt surrealistisk å vinne pris for dette, sier Marie Charlotte Vikesdal og Kornelia Hagberg, leder og nestleder av Socialis.

– Det er ikke bare styret som gjør Socialis til Socialis, men komitéene og medlemmene våre. Så denne prisen er til alle i Socialis.

En gruppe studenter er samlet på en fotballbane. De har på seg fotballtrøyer, og et banner der det står «Socialis - linjeforeningen for sosionomstudentene ved NTNU»
Foto: Socialis

Kvinnenettverket i filosofi

Kvinnenettverket i filosofi har jobbet med å skape et rom for kvinnelige og ikke-binære studenter på filosofistudiet.

Dette ved å blant annet invitere til ulike arrangementer for å skape nettverk mellom kvinnelige studenter, og kvinnelige studenter og ansatte, samt ved å synliggjøre feministiske perspektiver for å vise at også kvinners stemmer gjelder.

Nominasjonskomiteen ønsker å hedre arbeidet Kvinnenettverket i filosofi gjør for å skape et mer inkluderende læringsmiljø på instituttet.

– Å få en pris for at studentene ser og verdsetter arbeidet er helt topp. Vi ønsker at de skal fortsette på studiet, og føle at filosofi er en arena for dem også, sier Oda K.S. Davanger leder i Kvinnenettverket for filosofi.

Kriterier for NTNU Studentbuddy

• Prisen deles ut til miljø, grupper eller foreninger tilknyttet NTNU
• De nominerte har gjort et særlig arbeid for å forebygge og/eller hindre ensomhet blant NTNUs studenter
• De nominerte fremmer bidrag som skaper gode forutsetninger for trivsel, tilhørighet og fellesskap
• De nominerte skal inspirere andre

Prisen kan deles ut for enkeltstående tiltak eller fremragende arbeid over tid. Utvelgelseskomiteen kan velge ut inntil tre forslag som i særlig grad oppfyller kriteriene for prisen NTNU Studentbuddy.

Kontakt
Ved spørsmål kontakt Knut Meisingset Johansen