Etablerer tverrfaglig forskerteam innen kjerneenergi

Den pågående verdenssituasjonen, både med krig i Europa, energikrise og en truende klimakrise, har gjort at kjernekraft på nytt har blitt løftet opp på dagsorden i Norge. Samtidig skjer det viktige utviklinger innen fusjonsteknologi som Norge må oppdatere seg på.

Illustrasjonsbilde av et kjernekraftverk i Tsjekkia.
Illustrasjonsbilde av et kjernekraftverk i Tsjekkia. Foto: Colourbox

Flertallet i Energikommisjonen mener at kjernekraft ikke er løsning for Norge nå, men at Norge bør følge med i den internasjonale utviklingen innen kjernekraftteknologi og -sikkerhet.

Spørsmålet er om vi i Norge har samlet den nødvendige kompetansen for å oppfylle dette ønsket fra kommisjonen. Kunnskapen om kjerneteknologi i Norge er relativt sett liten og spredt.

For å tette kunnskapshull etablerer NTNU Energi nå et tverrfaglig forskerteam innen kjerneenergi. Målet er å fylle NTNUs rolle som kunnskapsaktør innen fusjons- og fisjonsteknologi.

– Det er liten tvil om at verdenssituasjonen gjør at det er viktig at vi har god kompetanse om, og nøyaktig følger med i forskningen også på disse energikildene. Med etablering av NTNU Team Kjerneenergi vil vi ikke bare samle, men også utvikle kompetansen gjennom et økt tilbud innen fisjons- og fusjonsteknologi til studenter ved sivilingeniørstudium innen teknisk fysikk, sier instituttleder ved Institutt for fysikk, Erik Wahlström.

NTNU Energi forteller at etablering av NTNU Team Kjerneenergi er basert på tre behov:

  1. Behov for oppdatert kunnskap om fisjonsteknologi. Tradisjonell kjernekraft er et aktuelt satsingsområde for Sverige og Finland. Vi har et stort ansvar for dekommisjonering og lagring av avfall fra våre egne reaktorer i Halden og på Kjeller. Dette er et område der Norge trenger mer kompetanse for at beslutningstakere trygt kan ta hånd om restene fra vårt forskningsprogram innen nøytron-basert forskning.
  2. Behov for oppdatert kunnskap om fusjonsteknologi. Fusjonsteknologi har fått mye oppmerksomhet i det siste etter at en forskningsgruppe ved Lawrence Livermore-laboratoriet i California for første gang klarte å hente ut mer energi fra en fusjonsprosess enn de sendte inn for å kjøre den. Dette er et område der det er lenge til kommersiell bruk og hvor det behøves grunnforskning.
  3. Behov for utdanning av kandidater med kompetanse innen fagområdet. Utdanning innen begge områder er i dag ikke etablert i Norge, og vi mangler viktig kompetanse på fagområdet. NTNU kommer til å tilby et utdanningsløp i samarbeid med KTH i Stockholm hvor et stort fagmiljø er til stede. Teamet skal også vurdere behovet for strategisk samarbeid med flere fagmiljøer ved NTNU for å kunne utdanne norske studenter innen teknisk fysikk og andre teknologiområder knyttet til fisjons- og fusjonsteknologi.

I tillegg til å ivareta behov for kunnskapsdannelse, forskning og utdanning, vil NTNU Team Kjerneenergi samle forskningsbasert kunnskap og delta med forskningsbasert innspill i den offentlige debatten rundt temaet.

– Det er viktig at vi har en god basiskompetanse innen alle grønne energiformer for å være rustet til framtida, helt uavhengig av om vi skal etablere kjernekraft i Norge eller ikke, avslutter Wahlström. – For å ta riktige avgjørelser må vi ha bred kompetanse, og dette initiativet tetter kunnskapshull i Norge.

Kontakt: Erik Wahlström, instituttleder ved Institutt for fysikk

Mer informasjon: Nettsiden til NTNU Team Kjerneenergi