Får støtte til å forske på «kunnskapsrettferdighet»

Govert Valkenburg ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier får 8,5 millioner fra Forskningsrådet for å forske på hvordan også «mannen i gata» kan bidra med sin kunnskap i viktige samfunnsbeslutninger.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Govert Valkenburg ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier får 8,5 millioner fra Forskningsrådet for å forske på hvordan også «mannen i gata» kan bidra med sin kunnskap i viktige samfunnsbeslutninger.

Ifølge Valkenburg finnes det to sentrale kjennetegn ved dagens samfunn. For det første er samfunnet bygget på teknologier, og for det andre, så er kunnskap avgjørende i organiseringen av samfunnet.

– Hvis vi ser på hvilken kunnskap som typisk er brukt i styringen av moderne samfunn, så ser vi at det er først og fremst eksperter som får flest muligheter til å dele sin kunnskap. Når det kommer til komplekse teknologier, blir dette enda tydeligere fordi etterspørselen etter kunnskap tilsynelatende tilspisser seg. Da trenger vi folk som ikke bare er eksperter, men som også, i høy grad, er troverdige, sier Valkenburg.

«Vanlige folk» har ikke tilgang

Govert Valkenburg, seniorforsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Han mener at den høye bruken av eksperter i viktige samfunnsbeslutninger gjør at andre typer kunnskap kan bli ekskludert.

– Potensielt besitter befolkningen relevant kunnskap om bruk av energi som er aktuell for forvaltningen av det «kritiske» energinettet, men som ikke er tilgjengelig fordi samfunnsborgere ikke har tilgang til beslutningstakingsprosesser, sier han.

Hvordan kan vi gjøre at disse personene likevel kan dele kunnskapen sin?

Det skal Valkenburg finne ut av i sitt forskningsprosjekt hvor han tar for seg såkalt «kunnskapsrettferdighet», altså hvordan vi kan garantere at forskjellige typer kunnskap får rettferdige muligheter til å bidra til viktige beslutninger.

Kjønn er også viktig

– Målet med prosjektet er å utvikle nye metoder for å inkludere denne typen kunnskap i prosesser for innovasjon og utforming av politikk, forteller Valkenburg.

Prosjektet skal gjennomføres som en konseptuell og filosofisk undersøkelse av hvordan man skal takle rettferdighet med forskjellige kunnskaper. I tillegg skal Valkenburg gjennomføre empiriske casestudier i infrastrukturer som energinettverk, kommunikasjonsnettverk, havner, flyplasser osv.

– Kjønn er også en viktig dimensjon når vi snakker om utelukking av kunnskap, menn blir ofte lyttet mer til enn kvinner. Her vil min kollega, Sofia Moratti, bidra med sin forskning, sier han.