Karoline Ravndal Lorentzen

Jobbet som kommunikasjonsrådgiver i NTNUs kommunikasjonsavdeling frem til 2020.

Skrevet av Karoline Ravndal Lorentzen

Forskning

Skal avdekke skjulte geografier i norsk litteraturhistorie

Se for deg et digitalt verdenskart som visualiserer hvilke steder, land og regioner som har blitt nevnt i norsk litteratur mellom 1814 og 1905. Hvilke bilder av Norge og verden vil avtegne seg? Og hvordan kan en slik digital litteraturgeografi brukes til å fornye norsk litteraturhistorieundervisning? Det har førsteamanuensis i litteraturhistorie, Anders Skare Malvik, fått 12 millioner kroner til å finne ut av.

Organisasjonsnyheter

Får støtte til å forske på «kunnskapsrettferdighet»

Govert Valkenburg ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier får 8,5 millioner fra Forskningsrådet for å forske på hvordan også «mannen i gata» kan bidra med sin kunnskap i viktige samfunnsbeslutninger.

Forskning

Hvorfor er kvinner underrepresentert i kunsten?

Kvinnelige kunstnere er fortsatt underrepresentert i norske kunstmuseers samlinger. Ulla Angkjær Jørgensen har fått 12 millioner fra Forskningsrådet for å forske på temaet.

Forskning

Millionstøtte til forskning på grammatisk hunkjønn

Sier du «ei jente» eller «en jente»? Terje Lohndals forskningsprosjekt har fått 12 millioner for å finne ut av om hvordan grammatisk hunkjønn forsvinner i det norske språket.