Anne Borg tilsatt som ny rektor ved NTNU

Rektor ved NTNU Anne Borg. Foto: Thor Nielsen / NTNU

Anne Borg (61) er i dag tilsatt som ny rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Borg blir dermed NTNUs første kvinnelige rektor. Anne Borg har vært konstituert rektor siden 21. august 2019 og tiltrer rektorstillingen umiddelbart etter dagens styrevedtak. Åremålet går frem til 1. august 2025.

Som rektor ved NTNU vil Anne Borg bli øverste leder for Norges største universitet med 42.000 studenter og mer enn 8000 ansatte. NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

Anne Borg gleder seg til å ta fatt på oppgaven:
 NTNU har et flott samfunnsoppdrag og en fantastisk visjon; Kunnskap for en bedre verden. Som rektor er det min fremste oppgave å bidra til å realisere den visjonen. NTNU er en premissleverandør for omstillingen til et bærekraftig samfunn, samtidig som vi har en viktig oppgave i å bidra til et konkurransedyktig næringsliv og en god offentlig sektor, sier den nytilsatte rektoren.

 Nå er vi i gang med å utvikle fremtidens teknologistudier og fremtidens studier innenfor de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene. Dette henger nøye sammen, for vi trenger både spisskompetanse og tverrfaglige tilnærminger for å bidra til en bærekraftig global utvikling.

 Jeg er også opptatt av universitetets ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt. Det handler i bunn og grunn om å bevare og videreutvikle demokratiet, sier Anne Borg.

– Trygg på at hun er rett person

Styreleder ved NTNU, Svein Richard Brandtzæg, påpeker at NTNU står overfor store oppgaver framover.

 NTNU er en sentral aktør i å videreutvikle velferdsstaten og bidra til en mer bærekraftig verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er det er viktig å fortsette arbeidet med full kraft med å hente ut gevinstene av fusjonen, og å utvikle en campus for fremtiden. Som styreleder er jeg veldig trygg på at Anne Borg er rett person til å lede organisasjonen i dette arbeidet.

Solid ledererfaring

Anne Borg er sivilingeniør i teknisk fysikk, med doktorgrad fra NTH i 1988. Siden 1998 har hun vært professor i material- og faststoff-fysikk ved Institutt for fysikk ved NTNU.

Borg har solid ledererfaring fra NTNU. Hun var prorektor for utdanning og stedfortredende rektor fra 2017 til 2019. Før hun ble prorektor, var Borg dekan ved Fakultet for naturvitenskap fra 2013 til 2017 og var tidligere prodekan for utdanning i åtte år ved samme fakultet.

Pådriver for å fremme kvinner i forskning

Både som dekan og prorektor for utdanning har Borg vært særlig opptatt av å utvikle kvalitetskultur i forskning og utdanning, og hun har vært en pådriver for å fremme kvinner i forskning.

Anne Borg er æresdoktor ved det anerkjente Lund Universitet i Sverige. Hun har vært og er medlem av en rekke nasjonale og internasjonale komitéer og utvalg.

Anne Borgs hjemmeside.

Bilder av Anne Borg kan lastes ned fra Flickr og benyttes vederlagsfritt; Breddebilde og høydebilde.