Feiret nye doktorer

Fredag var det duket for nok en høytidelig feiring av NTNUs nye doktorer, på samme dag som den internasjonale kvinnedagen.

en stor gruppe mennesker står på trappene utenfor en stor murbygning.
Doktorandene, dekaner, æresdoktoren og representanter fra rektoratet Foto: Thor Nielsen / NTNU

This article is also available in English.

I en høytidelig seremoni ble de 217 nye doktorene feiret i Hovedbygningen på Gløshaugen. Rundt 118 av dem hadde møtt opp til seremonien.

– Gjennom motgang har dere opparbeidet dere en faglig tyngde som få andre har og som innbyr til tillit og ansvar, sa rektor Tor Grande.

– Det å ta en doktorgrad er krevende arbeid og det finnes ingen snarveier til mål. Dedikasjon, nysgjerrighet og den sterke indre drivkraften dere har er det som har ført dere hit

En mann står på enscene og snakker mot publikum
Rektor Tor Grande. Foto: Thor Nielsen / NTNU

Levevilkår og kunstig intelligens

Doktorandene har fordypet seg i et bredt spenn av emner.

Doktorene har blant annet forsket på hvordan kunstig intelligens kan brukes for å oppdage skader på rørledninger under vann, sett på levevilkårene for barn i middelalderen gjennom å studere gamle tekster, undersøkt hvordan mikroorganismer påvirker helsen til laks, samt sett på hva som er sammenhengen mellom fagforeninger og produktive bedrifter.

– Doktorgraden markerer kanskje slutten på utdanningen dere har tatt ved NTNU. Men det markerer først og fremst starten på noe nytt og spennende i karrieren deres. Det er bare å glede seg, sa Grande.

– Kjære alle sammen, tusen takk for innsatsen, og nok en gang gratulerer med dagen!

en kvinne tar en annen kvinne i hånda. De står på en scene foran et  publikum.
Prorektor Toril Hernes gratulerte de ferske doktorene. Foto: Thor Nielsen / NTNU

Æresdoktor

Professor Richard Spontak (født 1961) ved North Carolina State University ble utnevnt som æresdoktor under doktorpromosjonen.

Professor Spontak er et kjent navn ved NTNU, som allerede i 2012 mottok Lars Onsagers æresprofessorat for sitt arbeid innenfor kjemisk prosessteknologi og polymervitenskap.

Forskningen hans på membraner og seperasjoner av gasser har vært et viktig bidrag i arbeidet med karbonfangst og lagring. Et felt som også har blitt stadig viktigere nå som blant annet hydrogen utpekes som et satsningsområde innenfor det grønne skiftet.

To menn ser mot kamera en viser fram et diplom
Æresdoktor professor Richard Spontak(t.h.) med rektor Tor Grande. Foto: Thor Nielsen / NTNU