NTNU signerte ny hav-avtale med India

Skjermdump av de som deltok på det digitale signeringsmøtet.
Avtalen ble signert av Amitabh Kumar, generaldirektør for skipsfart, på vegne av regjeringen i India og Annik Magerholm Fet, viserektor i Ålesund, på vegne av NTNU. Her sammen med Norges generalkonsul i Mumbai, Arne Jan Flølo, dekan ved IV-fakultetet, Olav Bolland, NTNU Havroms direktør Siri Granum Carson og Maan Singh Sidhu fra Innovasjon Norges kontor i New Dehli.

I forbindelse med Ocean Week 2021 signerte NTNU og direktoratet for skipsfart i India (DGS) en MoU-avtale torsdag. Avtalen skal legge grunnlag og rammeverk for fremtidige felles maritime prosjekter. 

I Utenriksdepartementets Norge-India-strategi pekes hav ut som et av de prioriterte områdene for samarbeid.

Torsdag signerte derfor NTNU og Directorate General of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India (DGS) en MoU (memorandum of understanding) som skal fremme:

  • forskning, innovasjon og opplæring i maritime felt
  • bærekraftig havutvikling
  • blå økonomi
  • maritime teknologier
  • kunnskapsdeling
  • muligheter for seminarer, konferanser, studieturer osv.

– En viktig milepæl

Avtalen ble signert av Amitabh Kumar, generaldirektør for skipsfart, på vegne av regjeringen i India og Annik Magerholm Fet, viserektor i Ålesund, på vegne av NTNU. Det digitale møtet som ble arrangert torsdag morgen hadde flere deltakere fra begge land.

Signeringsseremonien ble åpnet av Norges generalkonsul i Mumbai, Arne Jan Flølo. Dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Olav Bolland, presenterte NTNU med særlig vekt på Ocean Space Centre-planene. NTNU Havroms direktør Siri Granum Carson organiserte og ledet møtet i samarbeid med Maan Singh Sidhu fra Innovasjon Norges kontor i New Dehli.

– Dette er en stor prestasjon. Dagens signering setter en viktig milepæl for tettere forskningssamarbeid mellom Norge og India. Dette vil styrke innovasjon innen havteknologi, bærekraftig havutvikling og blå økonomi, sier Dr. Maan Singh Sidhu, som er ansvarlig for vitenskap, teknologi og høyere utdanning ved den norske ambassaden. 

India er et av seks land som Norge har et prioritert samarbeid med når det gjelder høyere utdanning og forskning. Tematiske områder relatert til havene som klimaendringer, miljøet, havforskning, maritim sektor og polarforskning er i sentrum for dette samarbeidet.

Bygger på tidligere MoU-er mellom NTNU og indiske institusjoner

I februar 2020 var NTNU med i en delegasjon til India ledet av kunnskapsdepartementet, der tidligere prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, ledet NTNU-delegasjonen.

Akademikere, beslutningstakere, forskningsinstitusjoner og representanter for offentlig og privat sektor var samlet for å diskutere en quadruple helix-tilnærming til innovasjon og kunnskapsutvikling for overgang til et smart bærekraftig samfunn.

Under workshopen ble to MoU-er signert av Kjeldstad og hennes kolleger fra IIT Jammu og IIT Mandi.

Både disse MoU-ene og torsdagens signering signaliserer en sterk interesse fra NTNUs og de indiske institusjonenes side for samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon.

– Denne MoU-en tar sikte på å bygge sterke og langvarige partnerskap på alle disse områdene. En dekarbonisert og mer miljøvennlig maritim transport er en nøkkelutfordring for bærekraftig utvikling, og denne avtalen vil støtte opp under Norges og Indias bidrag til å løse utfordringen, sier Siri Granum Carson, direktør for NTNU Havrom som innledet torsdagens møte.

– Selv om vi befinner oss i ulike deler av verden deler vi ett og samme hav, og vi må samarbeide for å ta vare på det, legger hun til.

Mer fokus på bærekraft i India

India har det siste tiåret engasjert seg sterkt for overgang til et smart bærekraftig samfunn, gjennom nasjonale initiativer som Smart Cities Mission, Clean India Campaign, National Water Mission og National Mission on Enhanced Energy Efficiency.