Gjenstridige bakteriesamfunn i lakseslakteri

Den bakterielle kvaliteten på ethvert matprodukt er sterkt påvirket av de hygieniske forholdene i produksjonslokalet. Alle bakterier som kommer inn i fabrikken, kan potensielt overføres til det ferdige produktet. For å minimere antall bakterier i/på det ferdige produktet føres et strengt regime for vask og desinfeksjon av produksjonsutstyret, men noen bakterier kan overleve dette.

Et bilde av en kvinne i labfrakk på et laboratorium.
Egenskapene til bakterier som overlever daglig vask og desinfeksjon i lakseslakteriet ble studert i flere laboratorieforsøk. Foto: Per Henning/NTNU

Dette er et blogginnlegg. Det gir uttrykk for skribentens mening.

Skrevet av

Bakterieundersøkelser i lakseslakteri

I dette prosjektet ble det tatt bakterielle prøver fra produksjonsutstyret i et lakseslakteri etter vask og desinfeksjon. Bakterier som ble funnet ble videre identifisert vha moderne DNA-sekvenseringsmetoder, og egenskaper relatert til overlevelse i matprosesseringsmiljø ble undersøkt i laboratorieforsøk.

Bilde av prøvetaking av bakterier på en overflate.
Produksjonsutstyret i lakseslakteriet har mange steder der bakterier kan gjemme seg.
Et bilde av metalloverflater
Overflater som for oss ser helt rene ut kan inneholde mange bakterier.

Motstandsdyktig bakerie funnet

En bakterieslekt som ble funnet i høyt antall var Pseudomonas. Disse bakteriene er kjent å kunne danne biofilm (et strukturert samfunn av bakterier festet til en overflate), ha høy toleranse for antimikrobielle midler og vokse godt ved lave temperaturer. De finnes overalt i naturen og kommer inn i lakseslakterier via fisken og sjøvannet. De fleste Pseudomonas-arter er ikke sykdomsfremkallende for mennesker, men noen kan gi sykdom i individer med svekket immunsystem.

Flere Pseudomonas-arter kan gi infeksjon i både laks og rensefisk. De bakteriene som ble analysert i dette prosjektet var resistente mot en rekke antibiotika som brukes i human og veterinær medisin. Noen av dem tålte desinfeksjonsmidler i en konsentrasjon langt høyere enn det som er vanlig å bruke. Når et lite utvalg av Pseudomonas bakterier fikk vokse og danne biofilm ble toleransen for desinfeskjonsmidler enda høyere. I biofilm kunne de også beskytte den patogene Listeria monocytogenes mot desinfeksjon slik at også den overlevde.

Bilde av bakterieprøver.
Bakterier dyrket under laboratorieforsøk.

Funn kan gi forbedrete vaskerutiner

Denne forskningen viser at bakterier som man ser på som lite relevante med tanke på mattrygghet likevel kan påvirke tilstedeværelsen av patogene bakterier. Funn fra dette prosjektet kan ha stor betydning for å kunne forbedre vaskerutiner, for å kunne øke holdbarheten på produkter og for å sikre at produktene er trygge å spise.

Et bilde av en kvinne i labfrakk på et laboratorium.
I laboratoriet kan bakteriene dyrkes og studeres under kontrollerte forhold for å gi forskerne bedre forståelse av samspillet mellom ulike bakterier, samt mekanismene som er avgjørende for overlevelse i matproduksjonsmiljøet. Foto: Per Henning/NTNU