Grønne kystfartøy skal bidra til å nå Norges utslippsmål

Tilgjengelig grønn energi for fiskefartøy, havbruksfartøy, passasjerbåter, bulkskip og andre lastefartøy, skal bidra til å nå Norges ambisiøse mål om utslippsreduksjon.

Samarbeidstakere i prosjektet REFUEL 2023
På bildet ser vi samarbeidstakerne i prosjektet (fra venstre): Jan Erik Våge Klepp (Inseanergy), Øivind Kåre Kjerstad (NTNU), Odd Arne Reiersen (Frøy), Lidvar Fylkesnes (Nogva Motorfabrikk), Håvard Volden (Frøy), Jan Emblemsvåg (NTNU), Knut Tore Aurdal (GCE Blue Maritime Cluster), Jan Børre Rydningen (GCE Blue Maritime Cluster), Einar Bjørshol (Kystverket), Martin Skåravik (HAF Power Solutions), Vilmar Æsøy (NTNU) og Ann Rigmor Nerheim (NTNU). (Foto: Børge Sandnes/NTNU)

Norge har som mål å redusere utslippene fra shipping og fiskeindustri med 50 prosent innen 2030. For å nå målet må fartøyene konverteres fra fossilt brensel til bruk av nullutslipps- eller lavkarbon- energibærere. Et slikt grønt skifte er ikke mulig uten et system for pålitelige og effektive fyllings- og ladetjenester, som ikke eksisterer i dag. Forskning, industri og statlige institusjoner går derfor nå sammen i REFUEL-prosjektet, hvor målet er å gjøre lavkarbon- og nullutslippsløsninger til et realistisk alternativ for kystflåten. Resultatene fra prosjektet kan også implementeres i andre skipssegment og andre geografiske områder.

Realistisk alternativ

Nylig møttes samarbeidspartnerne i det fireårige prosjektet REFUEL, for oppstart på prosjektet som med støtte fra Norsk Forskningsråd og bidrag fra partnerne, skal gjøre lavkarbon- og nullutslippsløsninger til et realistisk alternativ for kystflåten.

Flaskehalsen for å konvertere fartøy fra fossile drivstoff til lavkarbon- eller nullutslippsenergibærere er mangel på påfyllingsstasjoner for disse drivstoffene. 

– Fyllestasjoner for disse drivstoffene er ennå ikke tilgjengelige. Å konvertere fartøyene fra fossilt brensel til nullutslipps eller lavkarbon drivstoff er derfor ikke mulig uten samtidig å etablere et system for pålitelige og effektive fyllings- og ladetjenester, forklarer prosjektleder Ann Rigmor Nerheim, ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU i Ålesund.

Grønne energistasjoner

Prosjektet tar sikte på å utvikle en konseptuell plan for en bærekraftig, grønn energiforsyningskjede langs kysten. Dette inkluderer anbefalinger for plassering, utforming og innhold av modulariserbare grønne energistasjoner. Implementering av ettermonterte multidrivstoffsystemer om bord på kystfartøyer vil også bli undersøkt, ifølge prosjektbeskrivelsen.

– Prosjektet skal også gjøre kunnskap og teknologi om alternative drivstoffkilder tilgjengelig for andre næringer og publikum, og dermed fremskynde overgangen til fornybar energi for samfunnet totalt, legger Nerheim til. 

Anvendbare resultat

Anbefalinger om utvikling av infrastruktur for lavkarbon og nullutslippsdrivstoff vil bli formidlet fra prosjektet til offentlige etater og beslutningstakere. Selv om prosjektet retter seg mot kystskip i Norge, vil resultatene av prosjektet også være anvendelige for kystinfrastruktur over hele verden.

NTNU i Ålesund er prosjektleder og samarbeider med ni partnere: Corvus, Frøy, GCE Blue Maritime, HPS – HAF Power Solutions, Hofseth International, Inseanergy, Kystverket, Nogva Motorfabrikk og Norsk Hydrogen. Prosjektet varer til 2027 og har fått en bevilgning på 12 millioner NOK fra Norges Forskningsråd.