Havbruk til havs bidrar til nytt norsk industri- og eksporteventyr

Havbruksaktører i Norge prøver noe helt nytt: Havbruk lenger ut og i mer eksponerte områder.

Kystnære havbruk har vi massevis av i Norge. Nå vil man satse lenger ut. Foto: Sintef Ocean

Havbruksaktører i Norge prøver noe helt nytt: Havbruk lenger ut og i mer eksponerte områder.

Havbruk til havs kan bli en ny og viktig norsk industri, om vi får til å utvikle kunnskap for hvordan havbruk til havs kan drives bærekraftig og på biologiens premisser.

SalMar Aker Ocean, NTNU og SINTEF har gått sammen i en arbeidsgruppe som har vurdert sentrale forsknings- og utviklingsbehov.

Rapportens forside.

Disse er beskrevet i rapporten Forskning og utvikling for realisering av havbruk til havs. Innspill til strategiske prioriteringer mot 2040 som ble presentert på et toppledermøte på Frøya i forbindelse med Brohodekonferansen nylig.

Her er rapporten: Havbruk til havs (PDF på Sintef-side)

Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, BI, Universitetet i Tromsø, Nord Universitet og Utror med flere har bidratt til arbeidet.

Fremover ønskes innspill fra alle relevante organisasjoner til de neste stegene i arbeidet.

Les også: Havbruksnæringens rådgivere

Kan gi stor verdiskaping

Mot 2050 kan havbruk til havs gi en årlig verdiskaping i størrelsesorden hundre milliarder kroner, med mange titalls tusen sysselsatte i verdikjeden og ringvirkningsnæringer som omfatter både distrikter og byer i Norge.

Fiskeoppdrett langt til havs vil by på nye og store utfordringer når det gjelder samvirke mellom biologi, miljø, teknologi og mennesker. Disse utfordringene må møtes gjennom å bygge ny kunnskap og ved å sette søkelys på viktige forsknings- og utviklingsoppgaver.

Vi har satt sammen en strategisk tilnærming til dette arbeidet som kan fungere som et veikart for fremtiden.

Våre konkrete anbefalinger er følgende: (mangler bulletpoints)

1. Det må utarbeides en tidslinje og prioriteringer for FoU-oppgaver.

2. FoU-oppgaver bør løses ved tverrsektorielt samarbeid og mellom aktører fra forskning-, utdannings- og industrisektoren i hele verdikjeden.

3. FoU-oppgavene er tverrfaglige og krever samarbeid på tvers av fagdisipliner i enda større grad enn tidligere.

4. Utdanningsinstitusjoner må sørge for at resultatene fra forskningen blir brukt i undervisning. Dette vil være med på å sikre rekruttering og at fremtidens arbeidsstyrke har kjennskap til havbruk til havs.

Arbeidet med havbruk til havs står med tydelige ambisjoner i Hurdalsplattformen: Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til et voksende verdensmarked.

Vi følger opp.