Hjelper næringslivet med bærekraft

Verden står ovenfor store omstillinger for å nå klimamålene, noe som kan virke uoversiktlig og omfattende for mange bedrifter. Dette har studenter funnet en løsning på! I samarbeid med Sparebanken Møre har en flunkende ny Bærekraftsportal sett dagens lys.

Tobias Myrvoll, Ane Halsebakke Hoff og Karoline Westre deltok i TEFT-summer internships sommeren 2021. Fotograf: Sofie Helseth

Verden står ovenfor store omstillinger for å nå klimamålene, noe som kan virke uoversiktlig og omfattende for mange bedrifter. Dette har studenter funnet en løsning på! I samarbeid med Sparebanken Møre har en flunkende ny Bærekraftsportal sett dagens lys.  

– Det er viktig at både små og store bedrifter bryr seg om klimaavtrykket sitt, dersom verden skal nå sine mål med reduserte klimagassutslipp i årene fremover, sier leder for Kommunikasjon og samfunnsansvar i Sparebanken Møre, Cecilie Myrstad.

I følge Myrstad er dette bakgrunnen for lanseringen av «Bærekraftsportalen,» etter et fantastisk godt samarbeid med studenter. Portalen ble utviklet av studentene Tobias Myrvoll, Ane Halsebakke Hoff og Karoline Westre som et prosjekt i TEFT-summerinternships ved NTNU og Sparebanken Møre.

Sparebanken Møre er stolte over det endelige produktet som nå er lansert for kundene.

– Studentene jobbet videre med pilot-prosjektet utover høsten i tett samarbeid med banken, forteller hun videre. – Bankens næringslivsmiljø fullførte portalen, og vi er stolte over det endelige produktet som nå er lansert for kundene.

Stas å hjelpe næringslivet

– Når vi jobbet med portalen oppdaget vi raskt at bærekraft er en labyrint av informasjon som det er lett å gå seg vill i, sier Westre.

Portalen kan hjelpe bedriftene til å få sortert informasjon om hva som vektlegges i den enkelte bransje, som sertifiseringsordninger, aktuelle bærekraftsmål, råd for handlingsplaner og støtteordninger. Alle studentene er enige i at prosjektet var spennende og lærerikt, og at det føles som en stor tillitserklæring at banken har jobbet videre med løsningen deres.

– Det er både stas og motiverende, som snart nyutdannet, å få være en liten del av bærekraftsreisen til det lokale næringslivet.

Det er stas for studentene å hjelpe det lokale næringslivet.

Enkelt og målrettet verktøy

Terje Krøvel er leder for Divisjon Næringsliv i banken, og konstaterer at det har vært viktig å få på plass et verktøy som kan hjelpe kundene i gang med fokuset på bærekraft.

– Vi mener at dette vil være et godt verktøy for å gjøre bærekraftsarbeidet enklere og mer målrettet, men det krever fortsatt innsats og vilje fra bedriftene selv.

Et godt verktøy for å gjøre bærekraftsarbeidet enklere og mer målrettet.

Han understreker at det foregår mye godt arbeid i næringslivet i regionen vår, men bærekraftsportalen er med å legge til rette for målsettingene om reduserte klimaavtrykk, og andre miljøtiltak.

Klare for neste runde

Prosjektleder for TEFT-lab på NTNU, Kjersti Kjos Longva, mener at sommerprosjektet er et glimrende eksempel på verdien av å koble næringsliv, akademia og dyktige studenter sammen for å finne nye løsninger.

– Det er veldig kjekt å se at arbeidet til Ane, Karoline og Tobias har resultert i et produkt som har «gått på lufta» hos Sparebanken Møre.

Kjos Longva er klar for neste runde med veiledning, og har oppgavene klare for årets studenter sammen med Myrstad.

– Vi ser frem til å gjøre flere prosjekter med studenter, og stillingene for sommeren 2022 er nå utlyst, opplyser Myrstad. – Vi er ikke redde for å ha høye forventninger, og oppfordrer alle dyktige masterstudenter på NTNU, og andre utdanningsinstitusjoner, til å søke.

Portalen finner du her

Studentene som utarbeidet piloten har vært ansatt i «TEFT summer internship».  TEFT-lab er et samarbeid mellom NTNU og Sparebanken Møre, og er en koblingsboks mellom akademia og næringsliv.