Hva skjer hvis olje fryser inn i is?

Hva skjer hvis et oljesøl nord i Barentshavet driver inn i is? Vil naturen selv klare å bryte ned olje som fryser inn i isen?

Et illustrasjonsbilde av oljesøl figurert som en fisk.

Dette er et blogginnlegg. Det gir uttrykk for skribentens mening.

Skrevet av

Stadig mindre is i arktiske strøk kan føre til økt skipstrafikk og petroleumsaktivitet, som igjen vil øke risikoen for oljeutslipp. Å gjennomføre en oljevernaksjon nordområdene er krevende, spesielt hvis oljen driver inn i is. Derfor er det viktig å vite mer om hva som skjer med oljen som dersom den blir værende i det marine miljøet.

Et bilde av en kvinne og en mann.
Opponent Finn Aachmann, IBT, og Synnøve Lofthus før Synnøves disputas. Foto: Per Henning/NTNU
Et portrettbilde av en kvinne.
Synnøve Lofthus før disputasen. Foto: Per Henning/NTNU

Dette ble undersøkt i doktorgradsoppgaven «The effects of temperature and ice on biodegradation of crude oil»; hvilken effekt har lave vanntemperaturer og is på hvordan bakterier bryter ned olje.

For å få bedre innsikt om nedbrytingen under arktiske forhold, ble det gjennomført flere laboratorieforsøk der oljedråper ble blandet med både is og sjøvann med forskjellig temperatur. Det ble sett på hvordan bakterier som finnes naturlig i sjøvannet endret seg over tid og hvor mye olje de greide og bryte ned.

Jo kaldere det er – jo tregere går det, til det stopper opp

Det tar lengre tid for bakteriene å bryte ned oljen jo kaldere det blir, og prosessen stopper helt opp når oljen er fryst inn i is. Dette viser at hvis et oljesøl ikke ryddes opp før det når isen, vil oljen bli i isen til den smelter.

Resultatene viste også at hvilke bakterier som bryter ned olje, endret seg med temperatur og tilstedeværelsen av is. Det kom også frem at når isen smeltet var bakteriene fra isen dårligere rustet til å bryte ned olje, sammenlignet med bakterier i sjøvann som ikke hadde vært i frosset. Derfor er det bedre, fra både bakterienes og miljøets perspektiv, at olje ikke fryses inn i is i det hele tatt.