«Hvis takhøyden oppleves lavere og meningskorridoren smalere, så skal vi lytte til det»

Nyttårshilsen fra konstituert rektor, Tor Grande.

Portrett av Tor Grande. Han smiler og ser inn i kamera. I bakgrunnen ser du bygninger på campus Gløshaugen
Foto: Thor Nielsen/NTNU

This article is also available in English.

Dette er en ytring. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Vi tar fatt på et nytt år. Da er det også på sin plass å komme med en stor takk. Studenter og ansatte ved NTNU har lagt ned en stor innsats i det året som har vært. I fjor var det nesten 9000 personer som opparbeidet seg en grad ved universitetet, og det ble avlagt flere doktorgrader enn noen gang i NTNUs historie. Det betyr at et høyt antall driftige kandidater møter arbeidslivet med verdifull kunnskap og kompetanse fra NTNU.

Tusenvis av dyktige ansatte har undervist, veiledet, forsket, formidlet og utviklet nye løsninger. 2023 var blant annet året der nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser fikk sitt tredje senter for fremragende forskning. Og 2023 var året der NTNU-forskeren Inga Strümke satte kunstig intelligens ettertrykkelig på dagsorden. Disse eksemplene viser at vi er et universitet rikt på gode og hardtarbeidende forbilder.

Campussamlingen fikk grønt lys av regjeringen i fjor, og byggingen av både Helgasetr og Norsk havteknologisenter er i rute. Arbeidet med de fem nye tematiske satsingsområdene er i gang, og nye ledere kom på plass før jul. NTNU har med andre ord både levert på samfunnsoppdraget og rustet seg for fremtiden. Det hadde ikke vært mulig uten alle dere. Tusen takk.

2023 var et år med mange begivenheter, oppgavene og utfordringene vi skal gi oss i kast med i 2024 kommer til å være intet mindre. Vi lever i urolige tider og det er mange som ser til oss for å få svar på utfordringer som samfunnet står i. Det arbeidet dere legger ned ved NTNU er av stor betydning. Ikke glem det når vi for alvor tar fatt på det nye året.

Akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet skal være to viktige gjennomgangstemaer i 2024. Som konstituert rektor vil jeg understreke at vi tar bekymringene som kom på slutten av fjoråret på alvor. Hvis takhøyden oppleves lavere og meningskorridoren smalere så skal vi lytte til det. Og vi skal naturligvis ønske debatten om ytringsfrihet velkommen. Det mener jeg er en selvfølge ved NTNU. Vi er en institusjon med sterke røtter i akademiske tradisjoner, og er det noen som er godt rustet til å møte denne debatten med alle dens nyanser og bredde, så er det breddeuniversitetet NTNU. Akademisk ytringsfrihet er et ufravikelig prinsipp.

På tampen av fjoråret ble det også stilt spørsmål ved relasjonen mellom arbeidslivet og universitetet. NTNUs styre ba oss på bakgrunn av det å gjennomgå relevante samarbeidsavtaler. Dette viktige arbeidet er vi nå i gang med. Jeg vil også være tydelig på at samarbeidet med omverdenen og eksterne parter aldri skal gå på bekostning av integriteten vår som universitet. Samarbeid er nøkkelen for et bedre samfunn, men vårt samfunnsoppdrag forutsetter at våre forskere er frie og selvstendige i sitt virke. Det å samarbeide med arbeidslivet har vi lang praktisk erfaring med. Den erfaringen mener jeg er en styrke for et utadrettet universitet som vårt. For å kunne svare på morgendagens sammensatte utfordringer med kunnskap som er tro til visjonen vår, så er det helt avgjørende at vi løfter blikket også innad. Arbeidet med de tematiske satsingsområdene og de muliggjørende teknologiene har bidratt til å bygge ned skillevegger mellom fagmiljøer. Det er et arbeid som vi må fortsette med i de nye satsingsområdene.

Jeg ønsker alle sammen et godt nytt år og lykke til i gjerningen og i viktig arbeid.

Vennlig hilsen rektor Tor Grande